กำลังโหลด...
Band Protocol (BAND) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ Binance LaunchPad Band Protocol
Band Protocol (BAND)

Band Protocol (BAND) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ Binance LaunchPad

Secure, Scalable & Decentralized Data Governance Framework for Web 3.0 Applications

Band Protocol (BAND)

Band Protocol (BAND) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ Binance LaunchPad
Secure, Scalable & Decentralized Data Governance Framework for Web 3.0 Applications

กลุ่มงาน (1), Band Protocol ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน

เวลาเริ่ม
2019-09-15 19:00 (GMT-5)
2019-09-16 00:00 (UTC)
เวลาสิ้นสุด
2019-09-17 03:00 (GMT-5)
2019-09-17 08:00 (UTC)

Hardcap
$5,850,000
ป้อน
12,368,200 BAND (12.37% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน, 72.76% ส่งสินค้า)
Price
$0.473 / BAND
Softcap
$300 (634 BAND)
Hardcap
$3,000 (6,342 BAND)

เวลาเริ่ม
2019-09-15 19:00 (GMT-5)
2019-09-16 00:00 (UTC)
เวลาสิ้นสุด
2019-09-17 03:00 (GMT-5)
2019-09-17 08:00 (UTC)
Hardcap
$5,850,000
ป้อน
12,368,200 BAND (12.37% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน, 72.76% ส่งสินค้า)
ตั๋วเข้าใช้งาน
Price
0.02281717 BNB / BAND ($0.473 / BAND)

Band Protocol IEO ขายออกกฏ

ต่อไปนี้ประเทศ/ส่วนที่ไม่รองรับเรื่องนี้ IEO

Afghanistan, Algeria, Albania, Belarus, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo Republic, Côte d'Ivoire, Cuba, Democratic Republic of the Congo, Ecuador, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Iran, Iraq, Kenya, Korea (North), Kyrgyzstan, Lebanon, Liberia, Libya, Mozambique, Myanmar, Macedonia, Pakistan, Serbia, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Syria, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, Uzbekistan, United States of America and its territories (American Samoa, Guam, the Northern Mariana Islands, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands), Vanuatu, Venezuela, Yemen, Zimbabwe.

Lottery Timeline:

 • 2019/08/17 00:00 AM (UTC) to 2019/09/16 00:00 AM (UTC): During this period, user BNB balances will be calculated in hourly snapshots for each day over a 30-day period. Your final average daily BNB balance over these 30 days will determine the number of tickets that you will able to claim.
 • 2019/09/16 06:00 AM (UTC): Ticket claim will open at this time for all eligible users for a 24 hour period. Users must also sign the Token Purchase Agreement at the same time, prior to completing the ticket claim. Please note that users will only be able to claim tickets once.
 • 2019/09/17 06:00 AM (UTC): Ticket claim closes and the lottery draw begins.
 • 2019/09/17 08:00 AM (UTC): Winning tickets are announced and the respective BNB will be deducted from each winning users’ accounts. Please ensure you have sufficient BNB in your spot exchange account to be deducted within 24 hours if you have a winning ticket. Please note that BNB in open orders, margin accounts or lending products will not be able to be deducted.
 • 2019/09/17 08:00 AM (UTC): After this time, we will airdrop BAND tokens to all participants that did not have a winning ticket.

Lottery Ticket Allocation

Users will be able to claim up to a maximum of 10 lottery tickets based on their daily average BNB holdings (represented by X below) over the 30-day period leading up to the lottery draw date.

For example, 50 ≤ X < 100 means that your average BNB balance over the entire specified period is kept at 50 BNB or more, but does not exceed 100 BNB.

Daily Average BNB balance (X)

No. of Lottery Tickets

50 ≤ X < 100

1

100 ≤ X < 150

2

150 ≤ X < 200

3

200 ≤ X < 250

4

250 ≤ X < 300

5

300 ≤ X < 350

6

350 ≤ X < 400

7

400 ≤ X < 450

8

450 ≤ X < 500

9

>=500

10

Average BNB Holdings Calculation

An example of the average BNB holdings calculation for each user is below.

Day

Average BNB Holdings on each Day

2019/08/17

100 BNB

2019/08/18

100 BNB

2019/08/19

100 BNB

2019/08/20

100 BNB

2019/08/21

50 BNB

2019/08/22

50 BNB

2019/08/23

50 BNB

…...

…...

2019/09/09

70 BNB

2019/09/10

70 BNB

2019/09/11

80 BNB

2019/09/12

80 BNB

2019/09/13

80 BNB

2019/09/14

80 BNB

2019/09/15

80 BNB

30-Day Average BNB Holdings

(100 + 100 +...+ 80 + 80) / 30 = 77.3 BNB

Total Eligible Ticket(s)

1 Ticket

Band Protocol (BAND) ข้อมูลทีมที่ปรึกษารายงาน&Whitepaper

บทแนะนำ

Band Protocol is a secure and scalable decentralized oracle, serving as a layer-2 protocol on public blockchains. It allows dApps to leverage existing data on the internet without trusted intermediaries, bridging the use cases between Web 2.0 and 3.0. Band’s unique multi-token model and staking mechanism ensure that data is free from manipulation. By making data readily available and reusable on-chain, Band Protocol offers a cheaper and faster solution compared with alternatives, all without compromising security. Developers using Band Protocol will be able to build a wider range of dApps with integration to off-chain financial data, reputation scores, identity management systems, and much more, bringing blockchain closer to mass adoption.

กุญแจคุณสมบัติต่างๆ

Band Protocol offers a decentralized data oracle by making data readily available to be queried on-chain, using delegated proof of stake ("dPoS") to ensure data integrity. Band Protocol offers the following features:

 • Decentralized economic incentive: Band Protocol is designed to let data providers have economic and reputation at stake to remain honest.
 • Low-cost: Band’s smart contracts are optimized for gas usage.
 • Scalable: Costs for data providers remain constant regardless of how many dApps are using their data. Once a datapoint is put on-chain, multiple smart contracts can consume the data without added cost to data providers.
 • Fast data query: Logic can be processed within one transaction, requiring no blockchain confirmation. Data is readily available on blockchain so consuming data can be done synchronously within the same transaction.
 • Easy deployment: dApps can integrate with Band Protocol using a few lines of code with no major modification. Querying data on Band dataset requires only a function call on a predefined interface.

Token Overview & Use Cases

Band ecosystem has two token types: BAND token and Dataset token.

The BAND token is the native token of Band Protocol with a fixed supply. It represents the collective value of all datasets in the Band Protocol. The use cases intended for BAND include but are not limited to:

 • Collateral to issue Dataset tokens: The BAND token is used as collateral to issue Dataset tokens.
 • Governance: The BAND token is used as a voting token for network governance decisions.
 • Participation in BandChain consensus algorithm: After Band's cross-chain compatibility upgrade, the BAND token will be used as the staking token to secure the network through delegated proof-of-stake consensus mechanism.

The Dataset token represents the ownership stake in a particular dataset in Band. The use cases intended for Dataset tokens include but are not limited to:

 • Stake to acquire data provider slots: Data providers are required to maintain certain amounts of Dataset tokens to earn slots to provide data.
 • Stake for data provider curation: Token holders can participate in the curation of data providers by staking using Dataset tokens.
 • Voting: Dataset token can be used as voting tokens to collectively decide dataset configurations, such as number of data providers, cost of data query, or minimum stake requirement of data providers.
Soravis Srinawakoon

Soravis Srinawakoon

CEO 

M.S. in MS&E and B.S. in CS from Stanford. Former Management Consultant at BCG, Forbes 30 Under 30.

Sorawit Suriyakarn

Sorawit Suriyakarn

CTO 

Former Developer at Hudson River Trading, Software Engineer at Quora and Dropbox. M.Eng./S.B. in EECS from MIT.

Paul Nattapatsiri

Paul Nattapatsiri

CPO 

Former Web Developer at Turfmapp, Engineer at Trip Advisor. Asia-Pacific Informatics Olympiad Bronze Medalist.

Bun Uthaitirat

Bun Uthaitirat

Fullstack Developer 

Kanisorn Thongprapaisaeng

Kanisorn Thongprapaisaeng

Fullstack Developer 

Prin Rangsiruji

Prin Rangsiruji

Blockchain Developer 

Atchanata Klunrit

Atchanata Klunrit

Operation 

Kevin Lu

Kevin Lu

DeFi Business Development 

Chen Hung Lin

Chen Hung Lin

Asia Business Development 

Wisarut Boonnumma

Wisarut Boonnumma

Fullstack Developer 

Subongkoch Maneera

Subongkoch Maneera

UX/UI Designer 

User Experience Designer with a demonstrated history of working in the computer software industry. Skilled in User Experience (UX) Research, User Interface Design, and Graphic Design. Graduated with a bachelor degree in Information Communication and Technology (ICT) at Silpakorn University.

Band Protocol (BAND) ตั๋วเข้าใช้งานเศรษฐศาสตร์,แจกจ่า&กองทุน Allocation

ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน
100,000,000 BAND

ส่งสินค้า
17,000,000 BAND (17% of ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)


ส่วนตัวขาย
กองทุนเลี้ยง
$2,000,000
Price
$0.4
ป้อน
5,000,000 BAND (5% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน, 29.41% ส่งสินค้า)
Vesting ช่วงเวลา
Quarterly release over one year with 3 months cliff
เมล็ดพันธ์ขาย
กองทุนเลี้ยง
$3,000,000
Price
$0.3
ป้อน
10,000,000 BAND (10% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน, 58.82% ส่งสินค้า)
Vesting ช่วงเวลา
Quarterly release over one year with 3 months cliff
ตั๋วเข้าใช้งานแจกจ่าย & กองทุน Allocation

ล่าสุดมีข่าวจากสังคม Communities

คุยเรื่อง,หมายเหตุ&คุยกัน


Cool Domains for Sale!

cryptoKD.com, ApexBTC.com, ChainTutor.com, Choose.exchange, CoinHolo.com, CTRCoin.com, FreeCoinGame.com, FundNO.com, JackpotBlockchain.com, tokens.tools, wallets.expert, wallets.services, wallets.softwareจบลงBuy Band Protocol (BAND) IEO on Binance LaunchPad

$
% 24h

24h ชาร์ท

Band Protocol เร็วเข้าตลาดกลางสถิติ

ขอโทษนะแต่ข้อมูลของตลาดไม่ได้ที่มีอยู่ตอนนี้

ลองรู้สึกปลอดโปร่งมากเลยหน้าที่เห็น

Band Protocol บนมุมมองภาพรวม

ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน
100,000,000
ส่งสินค้า
17,000,000 BAND (17% of ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)
แพลตฟอร์ม
Ethereum
สัญลักษณ์ประเภท
ERC-20
สาธารณะเรือนเดท
2019-09-17
สาธารณะมีใบอนุญาติพกอาคา
$0.473
ความเห็นพ้องโพรโทคอล
DPoS
Cryptographic อัลกอริธึม
ไม่มีข้อมูล
ด้วยรหัสต้นทางของ
เอ็กซ์พลอเรอร์
ไม่มีข้อมูล

คำค้น/คำสำคัญ: lottery Band Protocol binance launchpad, lottery BAND binance launchpad, winner Band Protocol binance launchpad, winner BAND binance launchpad, announcement Band Protocol binance launchpad, announcement BAND binance launchpad, api Band Protocol binance launchpad, api BAND binance launchpad, benefits Band Protocol binance launchpad, benefits BAND binance launchpad, bitcointalk Band Protocol binance launchpad, bitcointalk BAND binance launchpad, blog Band Protocol binance launchpad, blog BAND binance launchpad, bot Band Protocol binance launchpad, bot BAND binance launchpad, buy Band Protocol binance launchpad, buy BAND binance launchpad, date Band Protocol binance launchpad, date BAND binance launchpad, faq Band Protocol binance launchpad, faq BAND binance launchpad, guide Band Protocol binance launchpad, guide BAND binance launchpad, help Band Protocol binance launchpad, help BAND binance launchpad, instruction Band Protocol binance launchpad, instruction BAND binance launchpad, how to Band Protocol binance launchpad, how to BAND binance launchpad, ico Band Protocol binance launchpad, ico BAND binance launchpad, ieo Band Protocol binance launchpad, ieo BAND binance launchpad, startup Band Protocol binance launchpad, startup BAND binance launchpad, kyc Band Protocol binance launchpad, kyc BAND binance launchpad, news Band Protocol binance launchpad, news BAND binance launchpad, process Band Protocol binance launchpad, process BAND binance launchpad, project Band Protocol binance launchpad, project BAND binance launchpad, reddit Band Protocol binance launchpad, reddit BAND binance launchpad, requirements Band Protocol binance launchpad, requirements BAND binance launchpad, review Band Protocol binance launchpad, review BAND binance launchpad, rule Band Protocol binance launchpad, rule BAND binance launchpad, schedule Band Protocol binance launchpad, schedule BAND binance launchpad, list Band Protocol binance launchpad, list BAND binance launchpad, sale Band Protocol binance launchpad, sale BAND binance launchpad, script Band Protocol binance launchpad, script BAND binance launchpad, tool Band Protocol binance launchpad, tool BAND binance launchpad, steps Band Protocol binance launchpad, steps BAND binance launchpad, timeline Band Protocol binance launchpad, timeline BAND binance launchpad, tips Band Protocol binance launchpad, tips BAND binance launchpad, snapshot Band Protocol binance launchpad, snapshot BAND binance launchpad, token Band Protocol binance launchpad, token BAND binance launchpad, token sale Band Protocol binance launchpad, token sale BAND binance launchpad, premium token sale Band Protocol binance launchpad, premium token sale BAND binance launchpad, token launch Band Protocol binance launchpad, token launch BAND binance launchpad, token offering Band Protocol binance launchpad, token offering BAND binance launchpad, tricks Band Protocol binance launchpad, tricks BAND binance launchpad, upcoming Band Protocol binance launchpad, upcoming BAND binance launchpad, tutorial Band Protocol binance launchpad, tutorial BAND binance launchpad, video Band Protocol binance launchpad, video BAND binance launchpad, verification Band Protocol binance launchpad, verification BAND binance launchpad, lottery Band Protocol binance ieo, lottery BAND binance ieo, winner Band Protocol binance ieo, winner BAND binance ieo, announcement Band Protocol binance ieo, announcement BAND binance ieo, api Band Protocol binance ieo, api BAND binance ieo, benefits Band Protocol binance ieo, benefits BAND binance ieo, bitcointalk Band Protocol binance ieo, bitcointalk BAND binance ieo, blog Band Protocol binance ieo, blog BAND binance ieo, bot Band Protocol binance ieo, bot BAND binance ieo, buy Band Protocol binance ieo, buy BAND binance ieo, date Band Protocol binance ieo, date BAND binance ieo, faq Band Protocol binance ieo, faq BAND binance ieo, guide Band Protocol binance ieo, guide BAND binance ieo, help Band Protocol binance ieo, help BAND binance ieo, instruction Band Protocol binance ieo, instruction BAND binance ieo, how to Band Protocol binance ieo, how to BAND binance ieo, ico Band Protocol binance ieo, ico BAND binance ieo, ieo Band Protocol binance ieo, ieo BAND binance ieo, startup Band Protocol binance ieo, startup BAND binance ieo, kyc Band Protocol binance ieo, kyc BAND binance ieo, news Band Protocol binance ieo, news BAND binance ieo, process Band Protocol binance ieo, process BAND binance ieo, project Band Protocol binance ieo, project BAND binance ieo, reddit Band Protocol binance ieo, reddit BAND binance ieo, requirements Band Protocol binance ieo, requirements BAND binance ieo, review Band Protocol binance ieo, review BAND binance ieo, rule Band Protocol binance ieo, rule BAND binance ieo, schedule Band Protocol binance ieo, schedule BAND binance ieo, list Band Protocol binance ieo, list BAND binance ieo, sale Band Protocol binance ieo, sale BAND binance ieo, script Band Protocol binance ieo, script BAND binance ieo, tool Band Protocol binance ieo, tool BAND binance ieo, steps Band Protocol binance ieo, steps BAND binance ieo, timeline Band Protocol binance ieo, timeline BAND binance ieo, tips Band Protocol binance ieo, tips BAND binance ieo, snapshot Band Protocol binance ieo, snapshot BAND binance ieo, token Band Protocol binance ieo, token BAND binance ieo, token sale Band Protocol binance ieo, token sale BAND binance ieo, premium token sale Band Protocol binance ieo, premium token sale BAND binance ieo, token launch Band Protocol binance ieo, token launch BAND binance ieo, token offering Band Protocol binance ieo, token offering BAND binance ieo, tricks Band Protocol binance ieo, tricks BAND binance ieo, upcoming Band Protocol binance ieo, upcoming BAND binance ieo, tutorial Band Protocol binance ieo, tutorial BAND binance ieo, video Band Protocol binance ieo, video BAND binance ieo, verification Band Protocol binance ieo, verification BAND binance ieo, lottery Band Protocol binance ico, lottery BAND binance ico, winner Band Protocol binance ico, winner BAND binance ico, announcement Band Protocol binance ico, announcement BAND binance ico, api Band Protocol binance ico, api BAND binance ico, benefits Band Protocol binance ico, benefits BAND binance ico, bitcointalk Band Protocol binance ico, bitcointalk BAND binance ico, blog Band Protocol binance ico, blog BAND binance ico, bot Band Protocol binance ico, bot BAND binance ico, buy Band Protocol binance ico, buy BAND binance ico, date Band Protocol binance ico, date BAND binance ico, faq Band Protocol binance ico, faq BAND binance ico, guide Band Protocol binance ico, guide BAND binance ico, help Band Protocol binance ico, help BAND binance ico, instruction Band Protocol binance ico, instruction BAND binance ico, how to Band Protocol binance ico, how to BAND binance ico, ico Band Protocol binance ico, ico BAND binance ico, ieo Band Protocol binance ico, ieo BAND binance ico, startup Band Protocol binance ico, startup BAND binance ico, kyc Band Protocol binance ico, kyc BAND binance ico, news Band Protocol binance ico, news BAND binance ico, process Band Protocol binance ico, process BAND binance ico, project Band Protocol binance ico, project BAND binance ico, reddit Band Protocol binance ico, reddit BAND binance ico, requirements Band Protocol binance ico, requirements BAND binance ico, review Band Protocol binance ico, review BAND binance ico, rule Band Protocol binance ico, rule BAND binance ico, schedule Band Protocol binance ico, schedule BAND binance ico, list Band Protocol binance ico, list BAND binance ico, sale Band Protocol binance ico, sale BAND binance ico, script Band Protocol binance ico, script BAND binance ico, tool Band Protocol binance ico, tool BAND binance ico, steps Band Protocol binance ico, steps BAND binance ico, timeline Band Protocol binance ico, timeline BAND binance ico, tips Band Protocol binance ico, tips BAND binance ico, snapshot Band Protocol binance ico, snapshot BAND binance ico, token Band Protocol binance ico, token BAND binance ico, token sale Band Protocol binance ico, token sale BAND binance ico, premium token sale Band Protocol binance ico, premium token sale BAND binance ico, token launch Band Protocol binance ico, token launch BAND binance ico, token offering Band Protocol binance ico, token offering BAND binance ico, tricks Band Protocol binance ico, tricks BAND binance ico, upcoming Band Protocol binance ico, upcoming BAND binance ico, tutorial Band Protocol binance ico, tutorial BAND binance ico, video Band Protocol binance ico, video BAND binance ico, verification Band Protocol binance ico, verification BAND binance ico

Disclaimer

คำแนะนำของฉันแน่นอนดอนและพบข้อมูลรายละเอียดบน ieoBIN ไม่เป็นตัวแทนความคิดเห็นของ ieoBIN อยู่ว่าจะซื้อ,ขายหรือถือมีการลงทุนที่สูญเปล่า นักลงทุนควรจะระวังตัวมาเกี่ยวกับคำแนะนำของฉันแน่นอนดอได้รับ. ทั้งนักลงทุนคือฉลาดพอที่จะทำตัวไม่ดีกับพวกของตัวเองเป็นอิสระงานวิจัยไปบุคคลหนึ่งเหรียญก่อนที่กำลังซื้อการตัดสินใจ ใช้ข้อมูลที่ของตัวเองต้องมาเสี่ยงไปด้วย

ยินดีโน๊ตนั่นด้วยการใช้ของ ieoBIN องแพลตฟอร์มที่คุณเห็นด้วยเงื่อนไขของเรา&นโยบายและเป็นเรื่องขอความจริงที่ว่าแพลตฟอร์มก็ไม่ได้ทำให้การลงทุนคำแนะนำเรื่อง มันเป็นอย่างรอบคอบว่า\ควรจะทำอย่างของตัวเองค้นคว้ามา

Sitemap