กำลังโหลด...
Echoin (EC) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ OKex Jumpstart Echoin
Echoin (EC)

Echoin (EC) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ OKex Jumpstart

Public Chain Ecology, Built for the Energy Industry

Echoin (EC)

Echoin (EC) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ OKex Jumpstart
Public Chain Ecology, Built for the Energy Industry

กลุ่มงาน (2), Echoin ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน

เวลาเริ่ม
2019-08-08 00:00 (GMT-4)
2019-08-08 04:00 (UTC)
เวลาสิ้นสุด
2019-08-08 01:10 (GMT-4)
2019-08-08 05:10 (UTC)

Hardcap
$2,000,000
ป้อน
176,991,150 EC (8.85% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)
ราคา
$0.0113 / EC
Softcap
$1,017 (90,000 EC)
Hardcap
$4,955 (438,496 EC)

เวลาเริ่ม
2019-08-08 00:00 (GMT-4)
2019-08-08 04:00 (UTC)
เวลาสิ้นสุด
2019-08-08 00:10 (GMT-4)
2019-08-08 04:10:00 (UTC)
Hardcap
$1,000,000
ป้อน
88,495,575 EC (4.42% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)
ตั๋วเข้าใช้งาน
ราคา
$0.0113 / EC
เวลาเริ่ม
2019-08-08 01:00 (GMT-4)
2019-08-08 05:00 (UTC)
เวลาสิ้นสุด
2019-08-08 01:10 (GMT-4)
2019-08-08 05:10:00 (UTC)
Hardcap
$1,000,000
ป้อน
88,495,575 EC (4.42% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)
ตั๋วเข้าใช้งาน
ราคา
$0.0113 / EC

Echoin IEO ขายออกกฏ

For the details of the token sale rules, please see Enhancement of OK Jumpstart Token Sale Rules

Points to Note

  1. Please log in and prepare your OKB before the sale to secure your subscription.
  2. To ensure the subscription process is fair and secure, a verification code is required for subscription. However, DO NOT use the verification endpoint before the subscription begins. Such action is regarded as rules violation and the account will be banned from the subscription.
  3. You are recommended to transfer your OKB to your OKEx Funding Account in advance for the subscription.
  4. The subscription is available on both OKEx.com and the OKEx Mobile App.
  5. Users with an allotment coefficient of 0 are not eligible for the subscription.

Listing

  • EC/USDK Spot Market: 10:00 Aug 8, 2019 (CEST, UTC+2)
  • EC/USDT Spot Market: 10:00 Aug 9, 2019 (CEST, UTC+2)

Echoin (EC) ข้อมูลทีมที่ปรึกษารายงาน&Whitepaper

บทแนะนำ

Echoin is a public-chain ecosystem for the energy economy. It provides the industry with practical blockchain technology solutions and builds an energy ecosystem in which energy companies, DAPP developers, individual energy owners and financial institutions can participate. Echoin has now reached an in-depth cooperation with one the world's largest power producers Électricité de France for blockchain application projects, as well as with digital energy platform Newlinks to create a token system that covers 300+ cities, 10,000+ gas stations, and 200,000 charging points.

กุญแจคุณสมบัติต่างๆ

The purpose of this paper is to explain the design and technical implementation of the Echoin ecosystem. It is our goal to utilize blockchain technology to establish a new, decentralized energy trading market that will address current issues in the energy market. The current energy supply chain is long and complex, with egregious transaction costs. The efficiency of energy production and transportation is low, costs of energy payments and settlements are high, and energy transaction data is not fully utilized. The goals of the Echoin public chain are to reduce energy transaction costs, improve energy supply and demand structures, and improve energy data utilization. In order to achieve these goals, Echoin public chain has proposed a series of blockchain-based solutions aimed at creating an industrial chain optimized for the energy industry.

These technical solutions include:
1) Using a DPoS consensus governance mechanism.
2) Using trusted oracles to aggregate energy data, including energy IoT data.
3) Using Plasma sidechain technology to support high frequency trading in the microgrid market and ensure the privacy.
4) Optimizing the virtual machine to encrypt and decrypt identities and private data on the blockchain at low costs.
5) Issuing a stable currency for the settlement of the energy industry chain via trusted oracle machines and decentralized exchange technologies.
6) Developing efficient algorithms for virtual machines to support energy data analysis and data exchange within the energy market.
7) Developing cross-chain technologies to support automated trading between Echoin assets and other public-chain assets, thereby improving Echoin’s integration with the peripheral energy industry.

Gavin Zheng

Gavin Zheng

 

Co-author of Blockchain for Dummies, Mr. Zheng received a B.S. in Computer Science from Huazhong University of Science and Technology, a master’s degree in Information Science from McGill University, and an MBA from Rotman School of Business at the University of Toronto. He has design and development experience in blockchain-based quantitative trading platforms and served as a technical product manager and technical architect at Bell Company for 10 years. In 2012, he began researching Bitcoin, Ethereum, LeoCoin, Ripple, and Hyperledger and developed a payment gateway based on Ripple, and Ethereum-based smart contract products.

Wang Xiao

Wang Xiao

 

He graduated from Xi'an Jiaotong University and served as technical director of Huakaixing (Kaspersky). Later, he served as technical director of UC business unit of Alibaba Mobile Group. He has rich experience in technology management of large-scale projects. In 2016, he entered the blockchain industry and led a team to develop a decentralized wallet project. He is personally proficient in the Rust and Go technology stacks.

Liu Caihe

Liu Caihe

 

He graduated from Beijing University of Aeronautics and Astronautics and served as the technical director of Tencent Interactive Entertainment. During his stay with tescent, he led the team to construct a number of large-scale online game engines, designed multi-domain and cross-platform commercial infrastructure. After joining the well-known permissioned chain project in China as an architect, he is familiar with security protocols and encryption algorithms, and has in-depth research on btcd, fabric, and ethereum.

Jiang Shengqiu

Jiang Shengqiu

 

The former technical director of CZB. Later he entered block chain industry. He led large-scale exchange wallet system, back-end secure payment system design, and construction, and is expert indata structures and algorithms.

Daive Dai

Daive Dai

 

Dai Zhen earned a duel undergraduate degree in engineering and literature and an MBA from Dongbei University of Finance and Economics. His major focused on hydrogen fuel cells and hydrogen storage of carbon nanotubes. He was previously employed at Zhengyuan (600321,A shares) and Red Star Macalline (01528, HK) (601828,A shares) Enterprise. Currently, he is the founder of China’s largest energy Internet company CZB365, which links nearly 100 cities of refined oil supply channels with roughly 200,000 charging piles, serving more than 100 mainstream logistics and commercial vehicle companies (including Didi, SF, etc.).

Robert Mao

Robert Mao

 

Mr. Mao is a technology innovator and entrepreneur. He classified as an outstanding talent by the US government, and was invited as an expert speaker at the World Wide Web Consortium. He was previously at Microsoft Research Institute and now serves as the chief technical architect at ArcBlock, a blockchain application ecosystem service. He is the founder and CEO of ArcBlock Inc., and the co-founder and chairman of the Seattle Entrepreneurship Association.

Lucas Lu

Lucas Lu

 

Lucas earned a PhD in Particle Physics from SMU in 2005. He worked at CERN, where he participated in theoretical and experimental research of Higgs Particle. Dr. Lu was the co-founder and CTO of Light in the Box, eventually taking the company public on the New York Stock Exchange. Prior to that, Lucas was the first GM of Alibaba’s Taobao Mobile platform and among other business units. Lucas founded 5miles in 2014.

Andy Li

Andy Li

 

Andy Li, the founder of Eloncity and POMCube Inc., is an expert in traffic network engineering, and edge node entrance/exit queuing. He was previously employed by Cisco, China Cache, and Alibaba Cloud Computing. At the end of 2014, Mr. Li founded POMCube, which utilized ToU arbitrage to reduce taxpayer’s electricity bills and developed more efficient battery energy storage systems (BESS). In 2018, Li founded Eloncity, a company dedicated to using block-chain technology to develop sustainable renewable energy and providing affordable electricity to consumers globally.

Michael Yuan

Michael Yuan

 

Mr. Yuan earned a PhD in Astrophysics from University of Texas at Austin.
He has authored five books on software development, published by Prentice Hall, Addison-Wesley, and O’Reilly. He was an active code committer in large Open Source projects such as Firefox, Fedora, and JBoss. He is an expert on enterprise and mobile software and was a Principle Investigator on multiple research projects funded by the U.S. government.

Weizu Ni

Weizu Ni

 

Dr.Ni is the Ph.D of Johns Hopkins University, Vice President of the University of Massachusetts, one of the "American Science Celebrities". He founded the unique high-tech center in USA when in University of Massachusetts Dartmouth served as the first director of the center. And he established the Applied Engineering Research Laboratory at the University of Notre Dame. Dr. Ni has published 54 professional papers and 52 patents. He is employed as the consultant to 25 governments, organizations or companies in Europe, South America, Japan, Taiwan and China, etc.

Yibo Wang

Yibo Wang

 

Dr. Wang earned his Doctor of Engineering and is currently working as Research Director of Renewable Energy Systems at the Institute of Electrical Engineering Chinese Academy of Sciences. Dr. Wang has been engaged in research on renewable energy system technology for more than 20 years In the past five years, he has presided over the implementation of key R&D projects. He completed 13 national scientific research projects, international scientific and technological cooperation projects, and national natural science projects.

คนอื่น

1

Echoin (EC) ตั๋วเข้าใช้งานเศรษฐศาสตร์,แจกจ่า&กองทุน Allocation

ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน
2,000,000,000 EC

ส่งสินค้า
ไม่มีข้อมูล


ส่วนตัวขาย
กองทุนเลี้ยง
$13,560,000
ราคา
$0.0226
ป้อน
600,000,000 EC (30% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)
Vesting ช่วงเวลา
Unlocked 10% in the first month, 40% the fourth month, and 50% the sixth month
ตั๋วเข้าใช้งานแจกจ่าย

ล่าสุดมีข่าวจากสังคม Communities

คุยเรื่อง,หมายเหตุ&คุยกัน


จบลง

$
%24h

24h ชาร์ท

Echoin เร็วเข้าตลาดกลางสถิติ

ขอโทษนะแต่ข้อมูลของตลาดไม่ได้ที่มีอยู่ตอนนี้

ลองรู้สึกปลอดโปร่งมากเลยหน้าที่เห็น

คำค้น/คำสำคัญ: lottery Echoin OK Jumpstart, lottery EC OK Jumpstart, winner Echoin OK Jumpstart, winner EC OK Jumpstart, announcement Echoin OK Jumpstart, announcement EC OK Jumpstart, api Echoin OK Jumpstart, api EC OK Jumpstart, benefits Echoin OK Jumpstart, benefits EC OK Jumpstart, bitcointalk Echoin OK Jumpstart, bitcointalk EC OK Jumpstart, blog Echoin OK Jumpstart, blog EC OK Jumpstart, bot Echoin OK Jumpstart, bot EC OK Jumpstart, buy Echoin OK Jumpstart, buy EC OK Jumpstart, date Echoin OK Jumpstart, date EC OK Jumpstart, faq Echoin OK Jumpstart, faq EC OK Jumpstart, guide Echoin OK Jumpstart, guide EC OK Jumpstart, help Echoin OK Jumpstart, help EC OK Jumpstart, instruction Echoin OK Jumpstart, instruction EC OK Jumpstart, how to Echoin OK Jumpstart, how to EC OK Jumpstart, ico Echoin OK Jumpstart, ico EC OK Jumpstart, ieo Echoin OK Jumpstart, ieo EC OK Jumpstart, startup Echoin OK Jumpstart, startup EC OK Jumpstart, kyc Echoin OK Jumpstart, kyc EC OK Jumpstart, news Echoin OK Jumpstart, news EC OK Jumpstart, process Echoin OK Jumpstart, process EC OK Jumpstart, project Echoin OK Jumpstart, project EC OK Jumpstart, reddit Echoin OK Jumpstart, reddit EC OK Jumpstart, requirements Echoin OK Jumpstart, requirements EC OK Jumpstart, review Echoin OK Jumpstart, review EC OK Jumpstart, rule Echoin OK Jumpstart, rule EC OK Jumpstart, schedule Echoin OK Jumpstart, schedule EC OK Jumpstart, list Echoin OK Jumpstart, list EC OK Jumpstart, sale Echoin OK Jumpstart, sale EC OK Jumpstart, script Echoin OK Jumpstart, script EC OK Jumpstart, tool Echoin OK Jumpstart, tool EC OK Jumpstart, steps Echoin OK Jumpstart, steps EC OK Jumpstart, timeline Echoin OK Jumpstart, timeline EC OK Jumpstart, tips Echoin OK Jumpstart, tips EC OK Jumpstart, snapshot Echoin OK Jumpstart, snapshot EC OK Jumpstart, token Echoin OK Jumpstart, token EC OK Jumpstart, token sale Echoin OK Jumpstart, token sale EC OK Jumpstart, premium token sale Echoin OK Jumpstart, premium token sale EC OK Jumpstart, token launch Echoin OK Jumpstart, token launch EC OK Jumpstart, token offering Echoin OK Jumpstart, token offering EC OK Jumpstart, tricks Echoin OK Jumpstart, tricks EC OK Jumpstart, upcoming Echoin OK Jumpstart, upcoming EC OK Jumpstart, tutorial Echoin OK Jumpstart, tutorial EC OK Jumpstart, video Echoin OK Jumpstart, video EC OK Jumpstart, verification Echoin OK Jumpstart, verification EC OK Jumpstart, lottery Echoin OKEx launchpad, lottery EC OKEx launchpad, winner Echoin OKEx launchpad, winner EC OKEx launchpad, announcement Echoin OKEx launchpad, announcement EC OKEx launchpad, api Echoin OKEx launchpad, api EC OKEx launchpad, benefits Echoin OKEx launchpad, benefits EC OKEx launchpad, bitcointalk Echoin OKEx launchpad, bitcointalk EC OKEx launchpad, blog Echoin OKEx launchpad, blog EC OKEx launchpad, bot Echoin OKEx launchpad, bot EC OKEx launchpad, buy Echoin OKEx launchpad, buy EC OKEx launchpad, date Echoin OKEx launchpad, date EC OKEx launchpad, faq Echoin OKEx launchpad, faq EC OKEx launchpad, guide Echoin OKEx launchpad, guide EC OKEx launchpad, help Echoin OKEx launchpad, help EC OKEx launchpad, instruction Echoin OKEx launchpad, instruction EC OKEx launchpad, how to Echoin OKEx launchpad, how to EC OKEx launchpad, ico Echoin OKEx launchpad, ico EC OKEx launchpad, ieo Echoin OKEx launchpad, ieo EC OKEx launchpad, startup Echoin OKEx launchpad, startup EC OKEx launchpad, kyc Echoin OKEx launchpad, kyc EC OKEx launchpad, news Echoin OKEx launchpad, news EC OKEx launchpad, process Echoin OKEx launchpad, process EC OKEx launchpad, project Echoin OKEx launchpad, project EC OKEx launchpad, reddit Echoin OKEx launchpad, reddit EC OKEx launchpad, requirements Echoin OKEx launchpad, requirements EC OKEx launchpad, review Echoin OKEx launchpad, review EC OKEx launchpad, rule Echoin OKEx launchpad, rule EC OKEx launchpad, schedule Echoin OKEx launchpad, schedule EC OKEx launchpad, list Echoin OKEx launchpad, list EC OKEx launchpad, sale Echoin OKEx launchpad, sale EC OKEx launchpad, script Echoin OKEx launchpad, script EC OKEx launchpad, tool Echoin OKEx launchpad, tool EC OKEx launchpad, steps Echoin OKEx launchpad, steps EC OKEx launchpad, timeline Echoin OKEx launchpad, timeline EC OKEx launchpad, tips Echoin OKEx launchpad, tips EC OKEx launchpad, snapshot Echoin OKEx launchpad, snapshot EC OKEx launchpad, token Echoin OKEx launchpad, token EC OKEx launchpad, token sale Echoin OKEx launchpad, token sale EC OKEx launchpad, premium token sale Echoin OKEx launchpad, premium token sale EC OKEx launchpad, token launch Echoin OKEx launchpad, token launch EC OKEx launchpad, token offering Echoin OKEx launchpad, token offering EC OKEx launchpad, tricks Echoin OKEx launchpad, tricks EC OKEx launchpad, upcoming Echoin OKEx launchpad, upcoming EC OKEx launchpad, tutorial Echoin OKEx launchpad, tutorial EC OKEx launchpad, video Echoin OKEx launchpad, video EC OKEx launchpad, verification Echoin OKEx launchpad, verification EC OKEx launchpad

Sitemap

คำแนะนำของฉันแน่นอนดอนและพบข้อมูลรายละเอียดบน ieoBIN ไม่เป็นตัวแทนความคิดเห็นของ ieoBIN อยู่ว่าจะซื้อ,ขายหรือถือมีการลงทุนที่สูญเปล่า นักลงทุนควรจะระวังตัวมาเกี่ยวกับคำแนะนำของฉันแน่นอนดอได้รับ. ทั้งนักลงทุนคือฉลาดพอที่จะทำตัวไม่ดีกับพวกของตัวเองเป็นอิสระงานวิจัยไปบุคคลหนึ่งเหรียญก่อนที่กำลังซื้อการตัดสินใจ ใช้ข้อมูลที่ของตัวเองต้องมาเสี่ยงไปด้วย

ยินดีโน๊ตนั่นด้วยการใช้ของ ieoBIN องแพลตฟอร์มที่คุณเห็นด้วยเงื่อนไขของเรา&นโยบายและเป็นเรื่องขอความจริงที่ว่าแพลตฟอร์มก็ไม่ได้ทำให้การลงทุนคำแนะนำเรื่อง มันเป็นอย่างรอบคอบว่า\ควรจะทำอย่างของตัวเองค้นคว้ามา