กำลังโหลด...
Elrond (ERD) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ Binance LaunchPad Elrond
Elrond (ERD)

Elrond (ERD) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ Binance LaunchPad

A scalable value transfer protocol for the digital economy

Elrond (ERD)

Elrond (ERD) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ Binance LaunchPad
A scalable value transfer protocol for the digital economy

กลุ่มงาน (1), Elrond ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน

เวลาเริ่ม
2019-06-21 19:00 (GMT-5)
2019-06-22 00:00 (UTC)
เวลาสิ้นสุด
2019-07-02 01:00 (GMT-5)
2019-07-02 06:00 (UTC)

Hardcap
$3,250,000
ป้อน
5,000,000,000 ERD (25% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน, 65.79% ส่งสินค้า)
Price
$0.00065 / ERD
Softcap
$300 (461,538 ERD)
Hardcap
$1,500 (2,307,692 ERD)

เวลาเริ่ม
2019-06-21 19:00 (GMT-5)
2019-06-22 00:00 (UTC)
เวลาสิ้นสุด
2019-07-02 01:00 (GMT-5)
2019-07-02 06:00 (UTC)
Hardcap
$3,250,000
ป้อน
5,000,000,000 ERD (25% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน, 65.79% ส่งสินค้า)
ตั๋วเข้าใช้งาน
Price
0.00001984 BNB / ERD ($0.00065 / ERD)

Elrond IEO ขายออกกฏ

ต่อไปนี้ประเทศ/ส่วนที่ไม่รองรับเรื่องนี้ IEO

Afghanistan,Albania,Angola,Azerbaijan,Bahamas,Belarus,Bosnia & Herzegovina,Botswana,Burundi,Cambodia,Cameroon,Central African Republic,Chad,Cuba,Cte d'Ivoire,Democratic Republic of Congo,Eritrea,Ethiopia,Ghana,Guinea,Guinea-Bissau,Haiti,Iran,Iraq,Laos,Lebanon,Liberia,Libya,Macedonia,Madagascar,Mozambique,Myanmar,Nicaragua,North Korea,Pakistan,Serbia,Somalia,South Sudan,Sri Lanka,Sudan,Syria,Tajikistan,Trinidad and Tobago,Tunisia,Turkmenistan,Uganda,United States of America (including its territories and dependencies, any state of the United States and the District of Columbia),Uzbekistan,Vanuatu,Venezuela,Yemen,Zimbabwe

Lottery Timeline:

 • 2019/06/22 00:00 AM (UTC) to 2019/07/01 00:00 AM (UTC): During this period, user BNB balances will be recorded at a random time each day over a 9-day period. Your final average daily BNB balance over these 9 days will determine the number of tickets that you will able to claim.
 • 2019/07/01 06:00 AM (UTC): Ticket claim will open at this time for all eligible users for a 24 hour period. Users must also sign the Token Purchase Agreement at the same time, prior to completing the ticket claim. Please note users will only be able to claim tickets once.
 • 2019/07/02 06:00 AM (UTC): Ticket claim closes and the lottery draw begins.
 • 2019/07/02 08:00 AM (UTC): Winning tickets are announced and the respective BNB will be deducted from the winning users accounts. Please ensure you have sufficient BNB in your account to deduct be deducted within 24 hours if you have a winning ticket.

Average BNB Holdings Calculation

An example of the average BNB holdings calculation for each user is below.

Snapshot #

BNB Balance (recorded at a random time each day)

Snapshot 1

100 BNB

Snapshot 2

100 BNB

Snapshot 3

100 BNB

Snapshot 4

100 BNB

Snapshot 5

50 BNB

Snapshot 6

50 BNB

Snapshot 7

50 BNB

Snapshot 8

50 BNB

Snapshot 9

50 BNB

Average BNB Calculation

(100 + 100 + 100 + 100 + 50 + 50 + 50 + 50
+ 50) / 9 = 72.2 BNB

Total Eligible Ticket(s)

1 Ticket

 

Lottery Ticket Allocation

Users will be able to claim up to a maximum of 5 lottery tickets based on their daily average BNB holdings over the 9 days (represented by X below) leading up to the lottery draw date.

For example, 50 ?  X < 200 means that your average BNB balance over the entire 9-day period is kept at 50 BNB or more, but does not exceed 200 BNB.

9-Day Average BNB balance (X)

No. of Lottery Tickets

50 ?  X < 200

1

200 ?  X < 300

2

300 ?  X < 400

3

400 ?  X < 500

4

X ? 500

5

Elrond (ERD) ข้อมูลทีมที่ปรึกษารายงาน&Whitepaper

บทแนะนำ

Elrond (ERD) is a highly scalable, next generation blockchain platform via Secure Proof of Stake and Adaptive State Sharding.

กุญแจคุณสมบัติต่างๆ

About Elrond Network

Elrond contribution proposal:

Adaptive State Sharding - Elrond proposes a dynamically adaptive sharding mechanism that ena-bles shard computation and reorganizing based on necessity and the number of active network nodes. The reassignment of nodes in the shards at the beginning of each epoch is progressive and nondeter-ministic, inducing no temporary liveness penalties. Adaptive state sharding comes with additional chal-lenges compared to the static model. One of the key-points resides in how shard-splitting and shard-merging is done to prevent overall latency penalties.

Elrond solves this challenge by:

 1. Dividing the wallet address space in shards, using a binary tree which can be built with the sole requirement of knowing the exact number of shards in a certain epoch.
 2. Introducing a technique of balancing the nodes in each shard, to achieve overall architecture equilibrium. This technique ensures a balanced workload and reward for each node in the network.
 3. Designing a built-in mechanism for automatic transaction routing in the corresponding shards, considerably reduces latency as a result.
 4. In order to achieve considerable improvements with respect to bootstrapping and storage, Elrond makes use of a shard pruning mechanism. This ensures sustainability of our architecture even with a throughput of tens of thousands of transactions per second (TPS).

Secure Proof of Stake - As an improved variation of Proof of Stake (PoS) that ensures long term security and distributed fairness, while eliminating the need for energy intensive PoW algorithms. Elrond introduces an improvement which reduces the latency allowing each node in the shard to deter-mine the members of the consensus group (block proposer and validators) at the beginning of a round. This is possible because the last block's aggregated signature is used as the randomization factor. In addition to the stake factor generally used in PoS architectures as a sole decision input, Elrond refines its consensus mechanism by adding an additional weight factor called rating.

Main problems tackled:

 1. Full descentralization - Eliminating the need for any trusted third party, hence removing any single point of failure
 2. Robust security - Allowing secure transactions and preventing any attacks based on known attack vectors;
 3. High scalability - Enabling the network to achieve a performance at least equal to the centralized counterpart, as measured in TPS; Initial tests show 5000tps at 4MB/s average bandwidth with 16 shards. Linearly, Elrond has reached 10000tps at 8BM/s with 16shards and 50000 tps at 8MB/s average bandwidth 64shards.
 4. Efficiency - Performing all network services with minimal energy and computational requirements;
 5. Bootstrapping and storage enhancement - Ensuring a competitive cost for data storage and boot-strapping;
 6. Cross-chain interoperability - Enforced by design, permitting unlimited communication between external services.

Elrond innovation:

 1. Security through multi signing - This scaling technique can be used in blockchains to partition states and transaction processing, so that each node would process only a fraction of all transactions in parallel with other nodes. As long as there is a sufficient number of nodes verifying each transaction so that the system maintains high reliability and security, then splitting a blockchain into shards will allow it to process many transactions in parallel, and thus greatly improving transaction throughput and efficiency. Sharding promises to increase the throughput as the mining network expands, a property that is referred to as horizontal scaling
 2. Randomness source - Each node from the list E can be selected as part of j an optimally dimensioned consensus group, by a deterministic function, based on last blocks aggregated signature, the round r and a set of variation parameters. The random number, known to all shard nodes through gos-sip, cannot be predicted before the block is actually signed by the previous consensus group. This property makes it a good source of randomness and prevents highly adaptive malicious attacks. We define a selection function to return the set of chosen nodes
 3. Performance - Sharding approach shows a linearly increasing throughput.
 4. Shard storage pruning - To reduce storage requirements and bootstrapping time.
Beniamin Mincu

Beniamin Mincu

CEO 

Beniamin is an entrepreneur and early blockchain investor with more than 4 years experience with blockchain startups. He was previously part of the NEM core team, where he led the business, marketing and community efforts for 1,5 years, helping bootstrap the NEM blockchain from an idea to a global product. He has also invested and supported some 30 blockchain projects among which Icon, Matrix and Zilliqa. General Partner of Metachain Capital.

Lucian Todea

Lucian Todea

COO 

Lucian is a successful entrepreneur and active investor in startups and the blockchain space, with more than 15 years experience in tech businesses. He has lead one of the fastest growing startups in Europe and is a technology executive with significant operational, business development, general management, leadership and international experience. He is also CEO, founder and partner in several tech companies.

Lucian Mincu

Lucian Mincu

CIO 

Lucian is a skilled infrastructure engineer, with 8 years experience spanning from developing end-to-end startup products, to designing and implementing highly technical yet comprehensive infrastructure and network solutions for large enterprise clients like the German State. He loves cutting edge technology, and has joined the blockchain space in 2016, where he co-founded Metachain Capital and ICO Market Data.

Felix Crisan

Felix Crisan

Head of Research 

The intersection of payments, big data and distributed systems led him to Bitcoin and the blockchain industry where he Co-founded BTKO, Romanias first Bitcoin exchange platform. Felix is currently the Co-founder and CTO of Netopia where he implemented market leading solutions for online and mobile payments. He has more than 20 years of working experience in IT and teaches BigData concepts and technologies, including Machine Learning and Artificial Intelligence algorithms. Bitcoin Lightning Network contributor.

Radu Chis

Radu Chis

Head of Technology 

Radu holds a PhD in Computer Science, his main research spanning over Advanced Computer Architecture, Design Space Exploration and Machine Learning. He has published several scientific papers in prestigious journals and international conferences. He participated in EU funded research projects and has over 10 years experience as a software engineer, deploying enterprise solutions for multiple sectors.

Adrian Dobrita

Adrian Dobrita

Head of Engineering 

Adrian won 1st Place in a national Ai Multi-Agent Systems Competition. He holds a Bachelors degree in Computer Science and Masters degree in Advanced Computing Systems. He is a software engineer with more than 10 years experience and skills in a wide range of programming languages. Adrian has worked for leading companies such as Intel, ST-Ericsson, Continental, developing industry-grade embedded software in areas such as mobile and automotive. He has also worked for several startups as back-end developer.

Iulian Pascalau

Iulian Pascalau

Core Developer 

Iulian holds a Bachelors degree in Computer Science and has designed and implemented rugged, industrial-grade software for more than 10 years. He has extensive experience in C#, ASP.NET, ABAP, Python, SQL, interfacing PLC's, ERP systems (SAP and others) and is a passionate engineer with strong knowledge about IoT devices, network infrastructures, as well as analog and digital electronics.

Sebastian Marian

Sebastian Marian

Core Developer 

Sebastian is four times winner of the 3rd place in the prestigious global AI competition RoboCup. He is member of the RoboCup Executive Committee, and was previously member of the RoboCup Technical Committee. He has extensive experience in Multi-Agent Systems, Machine Learning and AI. He holds a Bachelors degree in Computer Science and is a software engineer with more than 18 years experience in a wide rage of languages and technologies.

Mihai Dorian Stancu

Mihai Dorian Stancu

Software Engineer 

Mihai is a Machine Learning PhD student with a creative mindset and a passion for optimization and AI. He has more than 10 years of experience in software engineering with focus on enhanced security, reliability and scalability. He has built enterprise software solutions and has provided his technical expertise to EESSI, a European IT system that helps social security institutions across the EU exchange information more rapidly and securely. He has a deep understanding of cryptography, blockchain architectures and algorithms.

Corcoveanu Cristian

Corcoveanu Cristian

Software Engineer 

Cristian is a full stack developer with a rich programming experience in software optimization in a wide range of industrial sectors from electronics to Internet service providers. He is proficient in javascript, React, Angularjs and node. Cristian holds a BS in Computer Science and loves learning how to harness new programming languages.

Andrei Marinica

Andrei Marinica

Software Engineer 

Andrei holds a BA in Computer science and an MA in Advanced Computing Systems. He brings to the team an impressive amount of know how from his experience formed at companies such as Microsoft, BOC Group and Qiagen. With an interest in mathematics and formal models he joins Elrond as a valuable member of the team driven to create a safe, open and scalable platform.

Robert Sasu

Robert Sasu

Software Engineer 

Robert holds a BA in Software Engineering and a MA of Engineering in Graphics, Multimedia and Virtual Reality. In the early days as a programmer he was three times Google Summer of Code Student. In the past few years he developed complex algorithms for the Advanced Driver Assistance Systems of Continental. He applied for more than 20 patents in the autonomous car industry and co-founded an eMobility start-up which won an international competition.

Camil B?ncioiu

Camil B?ncioiu

Researcher 

Camil holds a Bachelors degree in Computer Science, a Masters degree in Advanced Computing Systems and is currently working on his PhD in Machine Learning. He is very enthusiastic about theoretical Computer Science and has accumulated more than 10 years of experience as a software engineer in Scotland, Romania and Germany, before becoming a freelancer engineer and consultant.

Endre Simo

Endre Simo

Software Engineer 

Endre is Senior Software Developer and a creative coder passionate about modern web technologies. He has interests in philosophy and political sciences. He worked for companies such as Hewlett-Packard and among others he is now proficient in Javascript, PHP and Go. Endre joins the Elrond team with his passion to decentralize the web.

Beniamin Drasovean

Beniamin Drasovean

Junior Software Engineer 

Beniamin is a junior software developer part of Elrond team currently as an intern. He is enrolled in a 4 years Bachelors Computer Science programme. Being fascinated by blockchain technology he joins the team to learn more and become an expert in the field. He is dedicated to Elronds mission in creating a scalable value transfer protocol for the digital economy.

Dan Voicu

Dan Voicu

Head of Communication 

Dan has a Bachelors degree in Politics, and a Masters degree in International Business Administration. He has strong communication skills and is especially focused on authentic community building. He believes firmly that decentralization is a very compelling means of changing the status quo.

Daniel Serb

Daniel Serb

Head of Marketing & PR 

Daniel holds a Bachelor degree in Politics and International Relations. He worked for leading companies such as Frank Recruitment Group based in the UK, where he was responsible for building the companys influence on the Nordic market. At Continental AG he focused on recruitment and employer branding creating innovative marketing strategies. Throughout the years he developed skills in Software and IT recruitment, employer branding, social media and marketing.

Larisa Oltean

Larisa Oltean

UI/UX Designer 

Larisa holds a Masters degree in Design. Her extensive experience as a freelancer helps her understand complex requirements and then come up with simple and logical solutions. At Elrond she is focused on translating complex user stories into clear and intuitive design.

Alex Iskold

Alex Iskold

Business Advisor 

New York based entrepreneur and investor. Managing Director at Techstars NYC. Alex was founder/CEO at GetGlue, founder/CEO of Information Laboratory, Chief Architect at DataSynapse. Award winner and seasoned investor with presence in over 90 startups. In addition to being serial entrepreneur, Alex also wrote hundreds of articles on ReadWriteWeb, and taught an award-winning undergraduate software engineering class at New York University.

Alex Tabarrok

Alex Tabarrok

Economics Advisor 

Professor of economics at George Mason University. He holds the Bartley J. Madden Chair in Economics at the Mercatus Center. Co-founder of Marginal Revolution University: An Online Platform for Learning Economics. Alex is the author of numerous academic papers in the fields of law and economics, criminology, regulatory policy, voting theory and other areas in political economy. He is co-author of Modern Principles of Economics and co-author of the Marginal Revolution economics blog.

Raul Jordan

Raul Jordan

Technical Advisor 

Ethereum core developer. He is Co-Leading Prysmatic Labs, the first Sharding Implementation for the Ethereum Protocol. He is a partner at zk Capital, a research-focused blockchain investment fund. In 2014, Raul Co-Founded Kynplex the first ever network of its kind in the life sciences that brings together hubs of scientific innovation online. Thiel Fellow '16. Harvard dropout.

Grigore Rosu

Grigore Rosu

Technical Advisor 

Grigore Ro?u is a computer science professor at the University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), where he leads the Formal Systems Laboratory (FSL). Previously, he was a scientist at NASA, where he coined the term runtime verification with his colleagues. He is interested in programming languages, formal methods and software engineering, and especially in how to combine these to increase the safety, security and dependability of computing systems. Grigore got his Ph.D. from the University of California at San Diego.

Fabio C. Canesin

Fabio C. Canesin

Technical Advisor 

Co-Founder of City of Zion and NEX, he holds a MSc in computational mechanics and variational multi-scale modeling, and is a researcher engineer in the petroleum industry. Fabio has developed software in several large projects that have had deployed impact on billions of dollars of assets. He is also Co-founder and CTO of Lemonaid Learning Analytics.

Ethan Fast

Ethan Fast

Technical Advisor 

CS PhD from Stanford, Co-Founder of City of Zion and NEX. Creator of Neon wallet. Ethan is an entrepreneur and research scientist with a background in HCI, AI, and blockchain. He has led more than 10 projects to publication in top venues such as CHI, UIST, EMNLP, and AAAI, where they have won multiple awards. In May 2011, Ethan founded a Y Combinator funded startup, Proxino.

Andrei Pitis

Andrei Pitis

Business Advisor 

VP of Engineering and Head of Bucharest Office at Fitbit. Founder and CEO at Vector Watch. Angel Investor with several tech leadership positions. He serves on board of ANIS the most active Romanian software association and co-founded Tech Angels and Innovation Labs. From 1995 to 2015 he was an Associate Professor at Politehnica University of Bucharest.

Elrond (ERD) ตั๋วเข้าใช้งานเศรษฐศาสตร์,แจกจ่า&กองทุน Allocation

ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน
20,000,000,000 ERD

ส่งสินค้า
7,600,000,000 ERD (38% of ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)


ส่วนตัวขาย
กองทุนเลี้ยง
$1,900,000
Price
$0.0005
ป้อน
3,800,000,000 ERD (19% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน, 50% ส่งสินค้า)
Vesting ช่วงเวลา
7.5% unlocked at TGE, remaining 92.5% unlocks at 15.42% every quarter afterwards
ตั๋วเข้าใช้งานแจกจ่าย & กองทุน Allocation

ล่าสุดมีข่าวจากสังคม Communities

คุยเรื่อง,หมายเหตุ&คุยกัน


Cool Domains for Sale!

cryptoKD.com, ApexBTC.com, ChainTutor.com, Choose.exchange, CoinHolo.com, CTRCoin.com, FreeCoinGame.com, FundNO.com, JackpotBlockchain.com, tokens.tools, wallets.expert, wallets.services, wallets.softwareจบลงBuy Elrond (ERD) IEO on Binance LaunchPad

$
% 24h

24h ชาร์ท

Elrond เร็วเข้าตลาดกลางสถิติ

ขอโทษนะแต่ข้อมูลของตลาดไม่ได้ที่มีอยู่ตอนนี้

ลองรู้สึกปลอดโปร่งมากเลยหน้าที่เห็น

Elrond บนมุมมองภาพรวม

ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน
20,000,000,000
ส่งสินค้า
7,600,000,000 ERD (38% of ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)
แพลตฟอร์ม
ไม่มีข้อมูล
สัญลักษณ์ประเภท
BEP2
สาธารณะเรือนเดท
ไม่มีข้อมูล
สาธารณะมีใบอนุญาติพกอาคา
$0.00065
ความเห็นพ้องโพรโทคอล
ไม่มีข้อมูล
Cryptographic อัลกอริธึม
ไม่มีข้อมูล
ด้วยรหัสต้นทางของ
เอ็กซ์พลอเรอร์

คำค้น/คำสำคัญ: lottery Elrond binance launchpad, lottery ERD binance launchpad, winner Elrond binance launchpad, winner ERD binance launchpad, announcement Elrond binance launchpad, announcement ERD binance launchpad, api Elrond binance launchpad, api ERD binance launchpad, benefits Elrond binance launchpad, benefits ERD binance launchpad, bitcointalk Elrond binance launchpad, bitcointalk ERD binance launchpad, blog Elrond binance launchpad, blog ERD binance launchpad, bot Elrond binance launchpad, bot ERD binance launchpad, buy Elrond binance launchpad, buy ERD binance launchpad, date Elrond binance launchpad, date ERD binance launchpad, faq Elrond binance launchpad, faq ERD binance launchpad, guide Elrond binance launchpad, guide ERD binance launchpad, help Elrond binance launchpad, help ERD binance launchpad, instruction Elrond binance launchpad, instruction ERD binance launchpad, how to Elrond binance launchpad, how to ERD binance launchpad, ico Elrond binance launchpad, ico ERD binance launchpad, ieo Elrond binance launchpad, ieo ERD binance launchpad, startup Elrond binance launchpad, startup ERD binance launchpad, kyc Elrond binance launchpad, kyc ERD binance launchpad, news Elrond binance launchpad, news ERD binance launchpad, process Elrond binance launchpad, process ERD binance launchpad, project Elrond binance launchpad, project ERD binance launchpad, reddit Elrond binance launchpad, reddit ERD binance launchpad, requirements Elrond binance launchpad, requirements ERD binance launchpad, review Elrond binance launchpad, review ERD binance launchpad, rule Elrond binance launchpad, rule ERD binance launchpad, schedule Elrond binance launchpad, schedule ERD binance launchpad, list Elrond binance launchpad, list ERD binance launchpad, sale Elrond binance launchpad, sale ERD binance launchpad, script Elrond binance launchpad, script ERD binance launchpad, tool Elrond binance launchpad, tool ERD binance launchpad, steps Elrond binance launchpad, steps ERD binance launchpad, timeline Elrond binance launchpad, timeline ERD binance launchpad, tips Elrond binance launchpad, tips ERD binance launchpad, snapshot Elrond binance launchpad, snapshot ERD binance launchpad, token Elrond binance launchpad, token ERD binance launchpad, token sale Elrond binance launchpad, token sale ERD binance launchpad, premium token sale Elrond binance launchpad, premium token sale ERD binance launchpad, token launch Elrond binance launchpad, token launch ERD binance launchpad, token offering Elrond binance launchpad, token offering ERD binance launchpad, tricks Elrond binance launchpad, tricks ERD binance launchpad, upcoming Elrond binance launchpad, upcoming ERD binance launchpad, tutorial Elrond binance launchpad, tutorial ERD binance launchpad, video Elrond binance launchpad, video ERD binance launchpad, verification Elrond binance launchpad, verification ERD binance launchpad, lottery Elrond binance ieo, lottery ERD binance ieo, winner Elrond binance ieo, winner ERD binance ieo, announcement Elrond binance ieo, announcement ERD binance ieo, api Elrond binance ieo, api ERD binance ieo, benefits Elrond binance ieo, benefits ERD binance ieo, bitcointalk Elrond binance ieo, bitcointalk ERD binance ieo, blog Elrond binance ieo, blog ERD binance ieo, bot Elrond binance ieo, bot ERD binance ieo, buy Elrond binance ieo, buy ERD binance ieo, date Elrond binance ieo, date ERD binance ieo, faq Elrond binance ieo, faq ERD binance ieo, guide Elrond binance ieo, guide ERD binance ieo, help Elrond binance ieo, help ERD binance ieo, instruction Elrond binance ieo, instruction ERD binance ieo, how to Elrond binance ieo, how to ERD binance ieo, ico Elrond binance ieo, ico ERD binance ieo, ieo Elrond binance ieo, ieo ERD binance ieo, startup Elrond binance ieo, startup ERD binance ieo, kyc Elrond binance ieo, kyc ERD binance ieo, news Elrond binance ieo, news ERD binance ieo, process Elrond binance ieo, process ERD binance ieo, project Elrond binance ieo, project ERD binance ieo, reddit Elrond binance ieo, reddit ERD binance ieo, requirements Elrond binance ieo, requirements ERD binance ieo, review Elrond binance ieo, review ERD binance ieo, rule Elrond binance ieo, rule ERD binance ieo, schedule Elrond binance ieo, schedule ERD binance ieo, list Elrond binance ieo, list ERD binance ieo, sale Elrond binance ieo, sale ERD binance ieo, script Elrond binance ieo, script ERD binance ieo, tool Elrond binance ieo, tool ERD binance ieo, steps Elrond binance ieo, steps ERD binance ieo, timeline Elrond binance ieo, timeline ERD binance ieo, tips Elrond binance ieo, tips ERD binance ieo, snapshot Elrond binance ieo, snapshot ERD binance ieo, token Elrond binance ieo, token ERD binance ieo, token sale Elrond binance ieo, token sale ERD binance ieo, premium token sale Elrond binance ieo, premium token sale ERD binance ieo, token launch Elrond binance ieo, token launch ERD binance ieo, token offering Elrond binance ieo, token offering ERD binance ieo, tricks Elrond binance ieo, tricks ERD binance ieo, upcoming Elrond binance ieo, upcoming ERD binance ieo, tutorial Elrond binance ieo, tutorial ERD binance ieo, video Elrond binance ieo, video ERD binance ieo, verification Elrond binance ieo, verification ERD binance ieo, lottery Elrond binance ico, lottery ERD binance ico, winner Elrond binance ico, winner ERD binance ico, announcement Elrond binance ico, announcement ERD binance ico, api Elrond binance ico, api ERD binance ico, benefits Elrond binance ico, benefits ERD binance ico, bitcointalk Elrond binance ico, bitcointalk ERD binance ico, blog Elrond binance ico, blog ERD binance ico, bot Elrond binance ico, bot ERD binance ico, buy Elrond binance ico, buy ERD binance ico, date Elrond binance ico, date ERD binance ico, faq Elrond binance ico, faq ERD binance ico, guide Elrond binance ico, guide ERD binance ico, help Elrond binance ico, help ERD binance ico, instruction Elrond binance ico, instruction ERD binance ico, how to Elrond binance ico, how to ERD binance ico, ico Elrond binance ico, ico ERD binance ico, ieo Elrond binance ico, ieo ERD binance ico, startup Elrond binance ico, startup ERD binance ico, kyc Elrond binance ico, kyc ERD binance ico, news Elrond binance ico, news ERD binance ico, process Elrond binance ico, process ERD binance ico, project Elrond binance ico, project ERD binance ico, reddit Elrond binance ico, reddit ERD binance ico, requirements Elrond binance ico, requirements ERD binance ico, review Elrond binance ico, review ERD binance ico, rule Elrond binance ico, rule ERD binance ico, schedule Elrond binance ico, schedule ERD binance ico, list Elrond binance ico, list ERD binance ico, sale Elrond binance ico, sale ERD binance ico, script Elrond binance ico, script ERD binance ico, tool Elrond binance ico, tool ERD binance ico, steps Elrond binance ico, steps ERD binance ico, timeline Elrond binance ico, timeline ERD binance ico, tips Elrond binance ico, tips ERD binance ico, snapshot Elrond binance ico, snapshot ERD binance ico, token Elrond binance ico, token ERD binance ico, token sale Elrond binance ico, token sale ERD binance ico, premium token sale Elrond binance ico, premium token sale ERD binance ico, token launch Elrond binance ico, token launch ERD binance ico, token offering Elrond binance ico, token offering ERD binance ico, tricks Elrond binance ico, tricks ERD binance ico, upcoming Elrond binance ico, upcoming ERD binance ico, tutorial Elrond binance ico, tutorial ERD binance ico, video Elrond binance ico, video ERD binance ico, verification Elrond binance ico, verification ERD binance ico

Disclaimer

คำแนะนำของฉันแน่นอนดอนและพบข้อมูลรายละเอียดบน ieoBIN ไม่เป็นตัวแทนความคิดเห็นของ ieoBIN อยู่ว่าจะซื้อ,ขายหรือถือมีการลงทุนที่สูญเปล่า นักลงทุนควรจะระวังตัวมาเกี่ยวกับคำแนะนำของฉันแน่นอนดอได้รับ. ทั้งนักลงทุนคือฉลาดพอที่จะทำตัวไม่ดีกับพวกของตัวเองเป็นอิสระงานวิจัยไปบุคคลหนึ่งเหรียญก่อนที่กำลังซื้อการตัดสินใจ ใช้ข้อมูลที่ของตัวเองต้องมาเสี่ยงไปด้วย

ยินดีโน๊ตนั่นด้วยการใช้ของ ieoBIN องแพลตฟอร์มที่คุณเห็นด้วยเงื่อนไขของเรา&นโยบายและเป็นเรื่องขอความจริงที่ว่าแพลตฟอร์มก็ไม่ได้ทำให้การลงทุนคำแนะนำเรื่อง มันเป็นอย่างรอบคอบว่า\ควรจะทำอย่างของตัวเองค้นคว้ามา

Sitemap