กำลังโหลด...
En-Tan-Mo (ETM) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ OKex Jumpstart En-Tan-Mo
En-Tan-Mo (ETM)

En-Tan-Mo (ETM) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ OKex Jumpstart

Next generation blockchain based on Nash equilibrium and the idea of value transfer

En-Tan-Mo (ETM)

En-Tan-Mo (ETM) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ OKex Jumpstart
Next generation blockchain based on Nash equilibrium and the idea of value transfer

กลุ่มงาน (2), En-Tan-Mo ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน

เวลาเริ่ม
2019-06-09 23:00 (GMT-5)
2019-06-10 04:00 (UTC)
เวลาสิ้นสุด
2019-06-10 00:10 (GMT-5)
2019-06-10 05:10 (UTC)

Hardcap
$2,500,000
ป้อน
25,000,000 ETM (5% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)
Price
$0.1 / ETM
Softcap
$500 (5,000 ETM)
Hardcap
$4,000 (40,000 ETM)

เวลาเริ่ม
2019-06-09 23:00 (GMT-5)
2019-06-10 04:00 (UTC)
เวลาสิ้นสุด
2019-06-09 23:10 (GMT-5)
2019-06-10 04:10:00 (UTC)
Hardcap
$1,250,000
ป้อน
12,500,000 ETM (2.5% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)
ตั๋วเข้าใช้งาน
Price
0.06993 OKB / ETM ($0.1 / ETM)
เวลาเริ่ม
2019-06-10 00:00 (GMT-5)
2019-06-10 05:00 (UTC)
เวลาสิ้นสุด
2019-06-10 00:10 (GMT-5)
2019-06-10 05:10:00 (UTC)
Hardcap
$1,250,000
ป้อน
12,500,000 ETM (2.5% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)
ตั๋วเข้าใช้งาน
Price
0.06993 OKB / ETM ($0.1 / ETM)

En-Tan-Mo IEO ขายออกกฏ

I. Participation

The subscription-allotment process will continue to be implemented on OK Jumpstart. However, a 2nd Subscription Session will be added to the token sale. The token sale will follow the procedure of subscription > allotment > result announcement, and only OKB holders can participate in the sale. Participation steps are as follows:

Step 1: Prepare and Hold OKB

 1. OKB is the only token accepted for subscription and settlement.
 2. To be eligible to participate in the 2nd token sale, you are required to have a minimum of 500 OKB for your 15-day Average OKB Holding Amount. The more the OKB you hold, the greater the allotment you can get (details below). Your account will be snapshotted daily at a random time (starting Apr 25, HKT).
 3. From the 3rd token sale and onwards, you are required to have a minimum of 500 OKB for your 30-day Average OKB Holding Amount for participation.
 4. The individual cap of subscription will be announced prior to the token sale.

Step 2: Subscribe (2 Sessions available)

 1. 1st Session:Over-subscription limit Session time limit is 10 minutes. However, the session will end early once the over-subscription limit is reached.
 2. 2nd Session: NO over-subscription limit. Session time limit is 10 minutes. Users who subscribe successfully within this time frame will get an allotment.
 3. Allotment calculation and result announcement follow after each session ends. The token allocation for the 1st and 2nd sessions will be made known in each rounds token sale announcement.

Step 3: Allotment

 1. Once the allotment calculation is done, tokens will be credited to users OKEx Assets Account and the corresponding amount of OKB will be deducted. Any OKB on hold for unallotted subscription will be released.
 2. Allotment for the 1st session will be carried out before the 2nd session The OKB on hold for unallotted subscription in the 1st session will be released and can be used for the 2nd session.

Note:

 • Minimum threshold for participating in 2nd token sale: 15-day Average Holding Amount ? 500 OKB
 • For maximum allotment, a user will have to reach ? 2,500 OKB for the 15-day Average Holding Amount. An allotment coefficient mechanism is adopted. Details are listed in the later part of this announcement.
 • If your OKB holding amount decreases or you stop holding OKB during the 15-day period, you may consider buying back a large amount of OKB before the token sales last random snapshot time to reach the participation threshold.

II. Listing

All projects launched on OK Jumpstart will be supported by OKEx and its global partners:

 • The project listed on OKEx will be launched with trading pair(s) against OKB, BTC, ETH, and USDT. At least one of these trading pairs will be launched on the subscription day.
 • If the project matches the compliance and other requirements of OKExs partners, OKEx may refer the project to fiat-exchanges, such as OKCoin Korea and OKCoin.com, which may offer priority listing opportunities to the project.

III. Risk Warning

 • Trading digital assets involves significant risk and can result in the loss of your invested capital. You should ensure that you fully understand the risk involved and take into consideration your level of experience, investment objectives and seek independent financial advice if necessary. This announcement and any other information on OKEx are not to be regarded as investment advice. OKEx is not responsible for any losses generated by using the information thereof.
 • Any individual who tampers or attempts to tamper with the process or the operations of the subscription will be disqualified from OK Jumpstart.
 • In case of dispute, OK Jumpstart reserves the final right of decision.

IV. Subscription Rules

1. Allotment Coefficient

The allotment of each user is determined by the allotment coefficient, which is based on the users Average OKB Holding Amount. In a nutshell, the more the Average OKB Holding Amount you have, the higher the allotment coefficient you will get, and the greater the allotment you will receive.

2. Allotment Formula

Both the 1st and 2nd sessions will follow the same allotment formula below:

3. Example

When the token sale opens, user A, B, C, and D wish to participate in the subscription sessions. Lets assume their Average OKB Holding Amounts are: A = 500, B = 1,000, C = 3,000, D = 200. According to the table above, the allotment coefficient of user A, B, C, and D will be 1, 2, 5, and 0 respectively. Since the allotment coefficient of user D is 0, he is not eligible for the subscription.

We further assume that the session supply is 300 tokens, and the subscription amount user A, B, and C entered are 800, 300, and 400 respectively. The allotment will be as follows:

Listing
 • ETM/USDT Market: 11:00 June 10, 2019 (CEST, UTC+2)
 • ETM/USDK Market: 11:00 June 10, 2019 (CEST, UTC+2)

En-Tan-Mo (ETM) ข้อมูลทีมที่ปรึกษารายงาน&Whitepaper

บทแนะนำ

En-Tan-Mo is not only a blockchain-based platform, an operating system with the capacity to carry hundreds of millions of users, but also an ecosystem that connects finance, energy, business and peoples lives and a next-generation Internet platform for free value transfer.

กุญแจคุณสมบัติต่างๆ

Blockchain driver, the way to convert the lower blockchain protocol to the En-Tan-Mo central chain is easier to use. Providing users with sufficient security protection. Decentralized applications that support millions of TPS open up the entire blockchain ecosystem. Value Internet of the new generation of low-cost and high-efficiency DApp.

Prof. Thomas Sargent

Prof. Thomas Sargent

Nobel Prize awarded for Economics 

Professor Thomas J.Sargent, a senior fellow at the Hoover Institution, was rewarded the 2011 Nobel Prize in Economics. As one of the leaders of rational expectation revolution, he has made great contribution to the establishment and evolution of the new classical macroeconomics.Professor Sargent now serves as a senior advisor at En-Tan-Mo Foundation and provides economic instructions and advices for the En-Tan-Mo project.Built on game theory and distributed system, En-Tan-Mos consensus mechanism and equilibrium economic framework have fully incorporated and applied Professor Sargents thoughts, including the macroeconomic forecasting model and the dynamic macroeconomic theory based on time series analysis.Professor Sargent pointed out that, ETM is pressing the frontier forward by completely understanding the best blockchain technology that exists today but finding problems even in the best blockchain technologies.

Sheldon Lee Glashow

Sheldon Lee Glashow

Nobel Prize awarded for Physicist 

Professor Sheldon Glashow is a world-renowned theoretical physicist and a senior fellow at American National Academy of Science. He won the Nobel Prize in Physics in 1979 and now serves as a senior advisor at En-Tan-Mo Foundation.Professor Glashow has devoted his career to the study of basic particles and quantum field theory. He is one of the founders of the standard model of particle physics and the pioneer of the grand unified theory. He successfully predicted the existence of neutral currents, charm quarks and charm particles, earning a high reputation in the world physics circle. Professor Glashow observed, The blockchain revolution that was invented about ten years ago led to the creation of cryptocurrencies. Many of themEn-Tan-Mo blockchain intends to address these challenge with a remarkable consortium of scholars. Using the blockchain technology, En-Tan-Mo can and will enable secure peer-to-peer transmission of financial instruments and information, thus providing the essentials that the internet lacks, absolute privacy on the one hand and permanent record-keeping on the other.

En-Tan-Mo (ETM) ตั๋วเข้าใช้งานเศรษฐศาสตร์,แจกจ่า&กองทุน Allocation

ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน
500,000,000 ETM

ส่งสินค้า
ไม่มีข้อมูล


ส่วนตัวขาย
กองทุนเลี้ยง
$2,842,500
Price
$0.15
ป้อน
18,950,000 ETM (3.79% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)
Vesting ช่วงเวลา
Lock-up Period: 15 Months
เมล็ดพันธ์ขาย
กองทุนเลี้ยง
$7,099,500
Price
$0.15
ป้อน
47,330,000 ETM (9.466% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)
Vesting ช่วงเวลา
Lock-up Period: 15 Months
ตั๋วเข้าใช้งานแจกจ่าย

ล่าสุดมีข่าวจากสังคม Communities

คุยเรื่อง,หมายเหตุ&คุยกัน


Cool Domains for Sale!

cryptoKD.com, ApexBTC.com, ChainTutor.com, Choose.exchange, CoinHolo.com, CTRCoin.com, FreeCoinGame.com, FundNO.com, JackpotBlockchain.com, tokens.tools, wallets.expert, wallets.services, wallets.softwareจบลงBuy En-Tan-Mo (ETM) IEO on OKex Jumpstart

$
% 24h

24h ชาร์ท

En-Tan-Mo เร็วเข้าตลาดกลางสถิติ

ขอโทษนะแต่ข้อมูลของตลาดไม่ได้ที่มีอยู่ตอนนี้

ลองรู้สึกปลอดโปร่งมากเลยหน้าที่เห็น

En-Tan-Mo บนมุมมองภาพรวม

ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน
500,000,000
ส่งสินค้า
ไม่มีข้อมูล
แพลตฟอร์ม
ไม่มีข้อมูล
สัญลักษณ์ประเภท
ERC-20
สาธารณะเรือนเดท
ไม่มีข้อมูล
สาธารณะมีใบอนุญาติพกอาคา
$0.1
ความเห็นพ้องโพรโทคอล
ไม่มีข้อมูล
Cryptographic อัลกอริธึม
ไม่มีข้อมูล
ด้วยรหัสต้นทางของ
เอ็กซ์พลอเรอร์
ไม่มีข้อมูล

En-Tan-Mo ทางเว็บไซต์

En-Tan-Mo ช่องสังคมออนไลน์

คำค้น/คำสำคัญ: lottery En-Tan-Mo OK Jumpstart, lottery ETM OK Jumpstart, winner En-Tan-Mo OK Jumpstart, winner ETM OK Jumpstart, announcement En-Tan-Mo OK Jumpstart, announcement ETM OK Jumpstart, api En-Tan-Mo OK Jumpstart, api ETM OK Jumpstart, benefits En-Tan-Mo OK Jumpstart, benefits ETM OK Jumpstart, bitcointalk En-Tan-Mo OK Jumpstart, bitcointalk ETM OK Jumpstart, blog En-Tan-Mo OK Jumpstart, blog ETM OK Jumpstart, bot En-Tan-Mo OK Jumpstart, bot ETM OK Jumpstart, buy En-Tan-Mo OK Jumpstart, buy ETM OK Jumpstart, date En-Tan-Mo OK Jumpstart, date ETM OK Jumpstart, faq En-Tan-Mo OK Jumpstart, faq ETM OK Jumpstart, guide En-Tan-Mo OK Jumpstart, guide ETM OK Jumpstart, help En-Tan-Mo OK Jumpstart, help ETM OK Jumpstart, instruction En-Tan-Mo OK Jumpstart, instruction ETM OK Jumpstart, how to En-Tan-Mo OK Jumpstart, how to ETM OK Jumpstart, ico En-Tan-Mo OK Jumpstart, ico ETM OK Jumpstart, ieo En-Tan-Mo OK Jumpstart, ieo ETM OK Jumpstart, startup En-Tan-Mo OK Jumpstart, startup ETM OK Jumpstart, kyc En-Tan-Mo OK Jumpstart, kyc ETM OK Jumpstart, news En-Tan-Mo OK Jumpstart, news ETM OK Jumpstart, process En-Tan-Mo OK Jumpstart, process ETM OK Jumpstart, project En-Tan-Mo OK Jumpstart, project ETM OK Jumpstart, reddit En-Tan-Mo OK Jumpstart, reddit ETM OK Jumpstart, requirements En-Tan-Mo OK Jumpstart, requirements ETM OK Jumpstart, review En-Tan-Mo OK Jumpstart, review ETM OK Jumpstart, rule En-Tan-Mo OK Jumpstart, rule ETM OK Jumpstart, schedule En-Tan-Mo OK Jumpstart, schedule ETM OK Jumpstart, list En-Tan-Mo OK Jumpstart, list ETM OK Jumpstart, sale En-Tan-Mo OK Jumpstart, sale ETM OK Jumpstart, script En-Tan-Mo OK Jumpstart, script ETM OK Jumpstart, tool En-Tan-Mo OK Jumpstart, tool ETM OK Jumpstart, steps En-Tan-Mo OK Jumpstart, steps ETM OK Jumpstart, timeline En-Tan-Mo OK Jumpstart, timeline ETM OK Jumpstart, tips En-Tan-Mo OK Jumpstart, tips ETM OK Jumpstart, snapshot En-Tan-Mo OK Jumpstart, snapshot ETM OK Jumpstart, token En-Tan-Mo OK Jumpstart, token ETM OK Jumpstart, token sale En-Tan-Mo OK Jumpstart, token sale ETM OK Jumpstart, premium token sale En-Tan-Mo OK Jumpstart, premium token sale ETM OK Jumpstart, token launch En-Tan-Mo OK Jumpstart, token launch ETM OK Jumpstart, token offering En-Tan-Mo OK Jumpstart, token offering ETM OK Jumpstart, tricks En-Tan-Mo OK Jumpstart, tricks ETM OK Jumpstart, upcoming En-Tan-Mo OK Jumpstart, upcoming ETM OK Jumpstart, tutorial En-Tan-Mo OK Jumpstart, tutorial ETM OK Jumpstart, video En-Tan-Mo OK Jumpstart, video ETM OK Jumpstart, verification En-Tan-Mo OK Jumpstart, verification ETM OK Jumpstart, lottery En-Tan-Mo OKEx launchpad, lottery ETM OKEx launchpad, winner En-Tan-Mo OKEx launchpad, winner ETM OKEx launchpad, announcement En-Tan-Mo OKEx launchpad, announcement ETM OKEx launchpad, api En-Tan-Mo OKEx launchpad, api ETM OKEx launchpad, benefits En-Tan-Mo OKEx launchpad, benefits ETM OKEx launchpad, bitcointalk En-Tan-Mo OKEx launchpad, bitcointalk ETM OKEx launchpad, blog En-Tan-Mo OKEx launchpad, blog ETM OKEx launchpad, bot En-Tan-Mo OKEx launchpad, bot ETM OKEx launchpad, buy En-Tan-Mo OKEx launchpad, buy ETM OKEx launchpad, date En-Tan-Mo OKEx launchpad, date ETM OKEx launchpad, faq En-Tan-Mo OKEx launchpad, faq ETM OKEx launchpad, guide En-Tan-Mo OKEx launchpad, guide ETM OKEx launchpad, help En-Tan-Mo OKEx launchpad, help ETM OKEx launchpad, instruction En-Tan-Mo OKEx launchpad, instruction ETM OKEx launchpad, how to En-Tan-Mo OKEx launchpad, how to ETM OKEx launchpad, ico En-Tan-Mo OKEx launchpad, ico ETM OKEx launchpad, ieo En-Tan-Mo OKEx launchpad, ieo ETM OKEx launchpad, startup En-Tan-Mo OKEx launchpad, startup ETM OKEx launchpad, kyc En-Tan-Mo OKEx launchpad, kyc ETM OKEx launchpad, news En-Tan-Mo OKEx launchpad, news ETM OKEx launchpad, process En-Tan-Mo OKEx launchpad, process ETM OKEx launchpad, project En-Tan-Mo OKEx launchpad, project ETM OKEx launchpad, reddit En-Tan-Mo OKEx launchpad, reddit ETM OKEx launchpad, requirements En-Tan-Mo OKEx launchpad, requirements ETM OKEx launchpad, review En-Tan-Mo OKEx launchpad, review ETM OKEx launchpad, rule En-Tan-Mo OKEx launchpad, rule ETM OKEx launchpad, schedule En-Tan-Mo OKEx launchpad, schedule ETM OKEx launchpad, list En-Tan-Mo OKEx launchpad, list ETM OKEx launchpad, sale En-Tan-Mo OKEx launchpad, sale ETM OKEx launchpad, script En-Tan-Mo OKEx launchpad, script ETM OKEx launchpad, tool En-Tan-Mo OKEx launchpad, tool ETM OKEx launchpad, steps En-Tan-Mo OKEx launchpad, steps ETM OKEx launchpad, timeline En-Tan-Mo OKEx launchpad, timeline ETM OKEx launchpad, tips En-Tan-Mo OKEx launchpad, tips ETM OKEx launchpad, snapshot En-Tan-Mo OKEx launchpad, snapshot ETM OKEx launchpad, token En-Tan-Mo OKEx launchpad, token ETM OKEx launchpad, token sale En-Tan-Mo OKEx launchpad, token sale ETM OKEx launchpad, premium token sale En-Tan-Mo OKEx launchpad, premium token sale ETM OKEx launchpad, token launch En-Tan-Mo OKEx launchpad, token launch ETM OKEx launchpad, token offering En-Tan-Mo OKEx launchpad, token offering ETM OKEx launchpad, tricks En-Tan-Mo OKEx launchpad, tricks ETM OKEx launchpad, upcoming En-Tan-Mo OKEx launchpad, upcoming ETM OKEx launchpad, tutorial En-Tan-Mo OKEx launchpad, tutorial ETM OKEx launchpad, video En-Tan-Mo OKEx launchpad, video ETM OKEx launchpad, verification En-Tan-Mo OKEx launchpad, verification ETM OKEx launchpad

Disclaimer

คำแนะนำของฉันแน่นอนดอนและพบข้อมูลรายละเอียดบน ieoBIN ไม่เป็นตัวแทนความคิดเห็นของ ieoBIN อยู่ว่าจะซื้อ,ขายหรือถือมีการลงทุนที่สูญเปล่า นักลงทุนควรจะระวังตัวมาเกี่ยวกับคำแนะนำของฉันแน่นอนดอได้รับ. ทั้งนักลงทุนคือฉลาดพอที่จะทำตัวไม่ดีกับพวกของตัวเองเป็นอิสระงานวิจัยไปบุคคลหนึ่งเหรียญก่อนที่กำลังซื้อการตัดสินใจ ใช้ข้อมูลที่ของตัวเองต้องมาเสี่ยงไปด้วย

ยินดีโน๊ตนั่นด้วยการใช้ของ ieoBIN องแพลตฟอร์มที่คุณเห็นด้วยเงื่อนไขของเรา&นโยบายและเป็นเรื่องขอความจริงที่ว่าแพลตฟอร์มก็ไม่ได้ทำให้การลงทุนคำแนะนำเรื่อง มันเป็นอย่างรอบคอบว่า\ควรจะทำอย่างของตัวเองค้นคว้ามา

Sitemap