กำลังโหลด...
Harmony (ONE) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ Binance LaunchPad Harmony
Harmony (ONE)

Harmony (ONE) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ Binance LaunchPad

Open Consensus for 10 Billion People. Harmony for One and All.

Harmony (ONE)

Harmony (ONE) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ Binance LaunchPad
Open Consensus for 10 Billion People. Harmony for One and All.

กลุ่มงาน (1), Harmony ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน

เวลาเริ่ม
2019-05-19 18:59 (GMT-5)
2019-05-19 23:59 (UTC)
เวลาสิ้นสุด
2019-05-28 03:00 (GMT-5)
2019-05-28 08:00 (UTC)

Hardcap
$5,000,000
ป้อน
1,575,000,000 ONE (7.5% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน, 12.5% ส่งสินค้า)
Price
$0.003175 / ONE
Softcap
$300 (94,488 ONE)
Hardcap
$1,500 (472,441 ONE)

เวลาเริ่ม
2019-05-19 18:59 (GMT-5)
2019-05-19 23:59:00 (UTC)
เวลาสิ้นสุด
2019-05-28 03:00 (GMT-5)
2019-05-28 08:00 (UTC)
Hardcap
$5,000,000
ป้อน
1,575,000,000 ONE (7.5% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน, 12.5% ส่งสินค้า)
ตั๋วเข้าใช้งาน
Price
0.000092 BNB / ONE ($0.0065 / ONE)

Harmony IEO ขายออกกฏ

ต่อไปนี้ประเทศ/ส่วนที่ไม่รองรับเรื่องนี้ IEO

Albania, Belarus, Bosnia, Burma, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Democratic Peoples Republic of Korea, Cote DIvoire, Croatia, Cuba, Herzegovina, Iran, Iraq, Kosovo, Lebanon, Liberia, Libya, Macedonia, Moldova,Serbia, Somalia, Sudan, South Sudan, Syria, Venezuela, Yemen, Zimbabwe, Afghanistan, Burundi, Canada, Cambodia, Ethiopia, Guinea-Bissau, Guinea, Kyrgystan, Laos, Malawi, Malaysia, Mali, Mozambique, Myanmar (Burma), New Zealand, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Trinidad & Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Uganda, United States of America (USA), Uzbekistan.

Lottery Timeline:

 • From now until 2019/05/19 23:59:59 (UTC): Users can begin depositing or purchasing BNB into your account. Users may also begin signing the Token Purchase Agreement.
 • 2019/05/19 23:59:59 (UTC): User BNB balances start to be recorded at this time, and will continue to be recorded at 23:59:59 (UTC) each day for another 7 days.
 • 2019/05/26 23:59:59 (UTC): Final BNB balances in user accounts are recorded to determine eligibility to claim lottery tickets.
 • 2019/05/27 06:00 (UTC): Ticket claim opens for all eligible users for a 24 hour period. Users can also sign the Token Purchase Agreement during this time.
 • 2019/05/28 06:00 (UTC): Ticket claim closes and the lottery draw begins.
 • 2019/05/28 08:00 (UTC): Winning tickets are announced and the respective BNB will be deducted from the winning users accounts. Please ensure you have sufficient BNB in your account to deduct be deducted within 24 hours if you have a winning ticket.

Average BNB Holdings Calculation

An example of the average BNB holdings calculation for each user is below.

Day #

BNB holdings at 23:59:59 (UTC) each day (snapshot time)

Day 1

100 BNB

Day 2

100 BNB

Day 3

100 BNB

Day 4

100 BNB

Day 5

50 BNB

Day 6

50 BNB

Day 7

50 BNB

Average BNB Calculation

(100 + 100 + 100 + 100 + 50 + 50 + 50) / 7 = 78.57 BNB

Total Eligible Ticket(s)

1 Ticket

Lottery Ticket Allocation

Users will be able to claim up to a maximum of 5 lottery tickets based on their average BNB holdings at a snapshot time of 23:59:59 (UTC) each day over the 7 days (represented by X below), leading up to the lottery draw date.

For example, 50 ?  X < 200 means that your average BNB balance over the entire 7-day period is kept at 50 BNB or more, but does not exceed 200 BNB.

7-Day Average BNB balance (X)

No. of Lottery Tickets

50 ?  X < 200

1

200 ?  X < 300

2

300 ?  X < 400

3

400 ?  X < 500

4

X ? 500

5

Harmony (ONE) ข้อมูลทีมที่ปรึกษารายงาน&Whitepaper

บทแนะนำ

Harmony? builds an open marketplace at Google-scale for the decentralized economy. This project ?aims to provide a consensus protocol over the open Internet? at 10 million transactions per second with 100-millisecond latency and at most 0.1% fee.

กุญแจคุณสมบัติต่างๆ

Features & Highlights

 • Fully Scalable: Harmony shards not only the network communication and transaction validation like Zilliqa, but also shards the blockchain state. This makes Harmony a fully scalable blockchain.

 • Secure Sharding: Harmonys sharding process is provably secure thanks to the distributed randomness generation (DRG) process which is unpredictable, unbiaseable, verifiable and scalable. Harmony also reshards the network in a non-interruptive manner to prevent against slowly adaptive byzantine adversaries.

 • Efficient and Fast Consensus: Unlike other sharding-based blockchains which require PoW to select validators, Harmony is based on PoS and thus energy efficient. Consensus is reached with a linearly scalable BFT algorithm thats 100 times faster than PBFT.

 • Adaptive-Thresholded PoS: The threshold of stakes required for a node to join the network is adjusted based on the volume of total staking in a way that malicious stakers cannot concentrate their power in a single shard. Moreover, the threshold is low enough so

  that small stakers can still participate in the network and earn rewards.

 • Scalable Networking Infrastructure: With RaptorQ fountain code, Harmony can propagate blocks quickly within shards or across network by using the Adaptive Information Dispersal Algorithm. Harmony also adopts Kademlia routing [37] to achieve cross-shard transactions that scale logarithmically with the number of shards.

 • Consistent Cross-Shard Transactions: Harmony supports cross-shard transactions with shards directly communicating with each other. An atomic locking mechanism is used to ensure the consistency of cross-shard transactions.

Stephen Tse

Stephen Tse

CEO & Founder 

Stephen Tse ??? has been obsessed with protocols and compilers since high school. He reverse-engineered ICQ and X11 protocols, coded in OCaml for more than 15 years , and graduated with a doctoral degree in security protocols and compiler verification from the University of Pennsylvania. Stephen was a researcher at Microsoft Research, a senior infrastructure engineer at Google, and a principal engineer for search ranking at Apple. He founded the mobile search Spotsetter with institutional venture capital; Apple later acquired the startup.

Nicolas Burtey

Nicolas Burtey

COO & Co-founder 

Nicolas Burtey founded a VR video startup in 2012 that grew to 40 people and raised $10m. Orah served the needs of thousands of professional content creators in 70 countries by selling GPU-driven live stitching software and 360 cameras. Nicolas holds a bachelors degree in mathematics and computer science, and a masters degree in computational photography. His masters thesis at Ecole Nationale Suprieure Louis Lumire was titled The representation of space and time in panoramic photography.

Alok Kothari

Alok Kothari

Co-founder 

Alok Kothari worked on deep learning models for natural language understanding at Apples Siri. He conducted research in natural language processing, information retrieval machine learning and published at top conferences like SIGIR, ICWSM and EMNLP. His research paper won the best dataset award at ICWSM 2013. Aloks book Game Changers chronicles successful entrepreneurs from his alma mater IIT Kharagpur in India. He also co-founded the entrepreneurship cell there, which has produced 60 student startups. Alok obtained his masters degree in artificial intelligence and language technologies from Carnegie Mellon University.

Rongjian Lan

Rongjian Lan

Co-founder 

Rongjian Lan was a search infrastructure engineer for Play Store at Google. He published over 10 academic papers on spatio-temporal querying and map-based visualization. Rongjian started researching on decentralized protocols since early 2017. Rongjian is the co-chair of ABC Blockchain Foundation, with more than 100 engineers from Google, Facebook, LinkedIn as members. He was a doctoral candidate of computer science at the University of Maryland College Park and obtained his bachelors degree from the University of Science and Technology Beijing.

Minh Doan

Minh Doan

Co-founder 

Minh Doan worked on Googles Assistant, Play and Plus for 5 years. He was a former champion at USA Computing Olympiad Open and many other Informatics Olympiads. Minh holds the patent for Publisher Click-Ring Fraud Detector at Google. Minh was a doctoral candidate in algorithms and distributed systems at the University of California, Irvine. He has a masters degree in computer science and applied mathematics from Moscow State University. His research paper, An effective ant-based algorithm for the degree-constrained minimum spanning tree problem, published at IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Nick White

Nick White

Co-founder 

Nick White holds bachelors and masters degrees in electrical engineering from Stanford University, where he focused on signal processing, optimization and control. As a graduate teaching assistant at Stanford, he researched artificial intelligence and applied mathematics with Prof. Bernard Widrow. Nick has served as the AI specialist for Hong Kong-based AI incubator Zeroth.AI, and coached over 20 teams from 5 continents across industries ranging from finance to agriculture to blockchain. He is a certified yoga instructor and an avid surfer.

Sahil Dewan

Sahil Dewan

Co-founder 

Sahil Dewan is a graduate of Harvard Business School, where he served as president of the blockchain and cryptocurrency club. He has worked at Draper Dragon Fund and advised several blockchain projects. Sahil founded FuturEd, an ed-tech startup that pioneered a mobile platform for alumni engagement and fundraising for over 100 educational institutions in India. He was also elected country president for AIESEC India, a youth leadership organization present in more than 125 countries.

Leo Chen

Leo Chen

 

Leo Chen led a team of 8 engineers at Amazon Web Services. There he built high-throughput storage virtualizations for more than 200k EC2 instances. At Amazon Lab126 , Leo built the first generation of Kindle Fire and architected FireOS for all Amazon devices. At Ericsson and Broadcom he worked on their Linux kernel, embedded systems and large-scale distributed systems. Leo holds a masters degree in data mining from Simon Fraser University and a bachelors degree from Zhejiang University. Leo has completed 8 full marathons and hiked the Grand Canyon R3, John Muir Trail, and soon the entire Pacific Crest Trail.

Eugene Kim

Eugene Kim

 

Eugene Kim developed advanced networking protocols during his 15-year tenure at NTT and his 3 years in the networking infrastructure division of AWS. Eugene also built server-side software at Activision Blizzard for the next-generation MMORPG that eventually became Overwatch. Eugene has long been an active contributor to the open-source community, particularly in the networking and storage subsystems of FreeBSD and Linux. He holds two US patents on GPU-based acceleration of routing decisions in large-scale datacenter networks. As a professional musician with commercially released songs, Eugene cares deeply about digital rights management.

Li Jiang

Li Jiang

Business Development 

Li Jiang ?? has founded a logistic startup during college with the highest revenue. During his six years at GSV Capital, Li organized Pioneer Summit and Global Education Summit with 1,500 attendees including Bill Campbell and Barack Obama. Li holds an economics degree from Northwestern University. He is an adjunct professor? at Northwestern's Farley Center for Entrepreneurship and Innovation. Li trains on ultimate frisbee daily and owns an amateur team that won nationally in 2017.

Chao Ma

Chao Ma

Engineer 

Chao Ma was a machine learning scientist at Amazon. He worked on marketplace abuse prevention, retail products pricing and natural language processing. Chao implemented an IPFS prototype in early 2017. Chao got his bachelor's degree from University of Science and Technology of China, master's degree from Zhejiang University, and Ph.D. in mathematics from CU Boulder. Chao published 6 papers on non-linear analysis and partial differential equations in Advances in Mathematics and other top journals.

Helen Li

Helen Li

PR 

Helen Li ??? was a chief writer at CBN Weekly ?????? and senior journalist at Bloomberg Business Week. For over a decade, she interviewed tech leaders including the founders of Lenovo and Baidu and wrote over 50 cover stories for CBN Weekly. Since 2018, Helen has led PR & marketing for blockchain projects in both China and the U.S. Helen graduated with a Master in Journalism and Culture Studies from the City University of Hong Kong. She has received several industry awards including ByteDances ???? Top Tech Report Award. Helen has lived and reported in Beijing, Shenzheni, Hong Kong, and Bay Area.

Garlam (??) Won

Garlam (??) Won

Head of Marketing 

Marianne Dansker

Marianne Dansker

Head of Growth 

Leah Granfiel

Leah Granfiel

Brand Ambassador 

Sonny O. Azeez

Sonny O. Azeez

Community Manager 

Hakwan Lau

Hakwan Lau

Full Professor at UCLA 

Hakwan Lau is a full professor at University of California, Los Angeles. He specializes in neuroscience and machine learning. Hakwan studied at University of Oxford on the prestigious Rhodes Scholarship, served as associate professor at Columbia University, and has published over 90 peer-reviewed papers. Hakwans latest paper in Science, What is consciousness, and could machines have it? was widely-circulated within the research community. With Harmony, he is exploring the connection between probabilistic consensus protocols and brain communication. Hakwan is also studying privacy-preserving modeling of health data on blockchain.

Ka-yuet Liu

Ka-yuet Liu

 

Ka-yuet Liu is a tenured associate professor at the University of California, Los Angeles. She specializes in medical data, network analysis, and other system science methods. She received her Ph.D. in Sociology from the University of Oxford and did her post-doctorate at Columbia University. Ka uses population-wide, sensitive data from governments to study health and builds large empirically-calibrated , agent-based models to predict disease patterns. Her research is funded by major grants from the National Institute of Health. Kas paper Social Influence and the Autism Epidemic won the prestigious Eliot Freidson Award.

Zi Wang

Zi Wang

 

Zi Wang worked on Google Chrome, Google X, Android and Nexus from 2006-2015. He was Googles first global creative director for its hardware division and co-founded a Google research lab with a $20m budget. Zi founded Quantum Bakery, a startup partnering with Google, Corning and Toyota to develop consumer products with ambient intelligence. He holds a bachelors degree in computer science and a masters degree in economics.

Bruce Huang

Bruce Huang

 

Bruce Huang ??? was a lead engineer at Microsoft for 7 years, a director at Alibaba Cloud and at Credit Ease. Later, he became the CEO of Madailicai, a top peer lending company in China. Bruce obtained his master's degree in computer science from the Simon Fraser University. He is a certified snowboard instructor.

Harmony (ONE) ตั๋วเข้าใช้งานเศรษฐศาสตร์,แจกจ่า&กองทุน Allocation

ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน
21,000,000,000 ONE

ส่งสินค้า
12,600,000,000 ONE (60% of ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)


เมล็ดพันธ์ขาย
กองทุนเลี้ยง
$18,228,000
Price
$0.0062
ป้อน
2,940,000,000 ONE (14% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน, 23.33% ส่งสินค้า)
Vesting ช่วงเวลา
40% no lockup, 10% monthly over 6 months; for bonus, 100% release after 1-year lockup
ตั๋วเข้าใช้งานแจกจ่าย & กองทุน Allocation

ล่าสุดมีข่าวจากสังคม Communities

คุยเรื่อง,หมายเหตุ&คุยกัน


Cool Domains for Sale!

cryptoKD.com, ApexBTC.com, ChainTutor.com, Choose.exchange, CoinHolo.com, CTRCoin.com, FreeCoinGame.com, FundNO.com, JackpotBlockchain.com, tokens.tools, wallets.expert, wallets.services, wallets.softwareจบลงBuy Harmony (ONE) IEO on Binance LaunchPad

$
% 24h

24h ชาร์ท

Harmony เร็วเข้าตลาดกลางสถิติ

ขอโทษนะแต่ข้อมูลของตลาดไม่ได้ที่มีอยู่ตอนนี้

ลองรู้สึกปลอดโปร่งมากเลยหน้าที่เห็น

Harmony บนมุมมองภาพรวม

ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน
21,000,000,000
ส่งสินค้า
12,600,000,000 ONE (60% of ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)
แพลตฟอร์ม
ไม่มีข้อมูล
สัญลักษณ์ประเภท
BEP2
สาธารณะเรือนเดท
ไม่มีข้อมูล
สาธารณะมีใบอนุญาติพกอาคา
$0.003175
ความเห็นพ้องโพรโทคอล
ไม่มีข้อมูล
Cryptographic อัลกอริธึม
ไม่มีข้อมูล
ด้วยรหัสต้นทางของ
เอ็กซ์พลอเรอร์
ไม่มีข้อมูล

คำค้น/คำสำคัญ: lottery Harmony binance launchpad, lottery ONE binance launchpad, winner Harmony binance launchpad, winner ONE binance launchpad, announcement Harmony binance launchpad, announcement ONE binance launchpad, api Harmony binance launchpad, api ONE binance launchpad, benefits Harmony binance launchpad, benefits ONE binance launchpad, bitcointalk Harmony binance launchpad, bitcointalk ONE binance launchpad, blog Harmony binance launchpad, blog ONE binance launchpad, bot Harmony binance launchpad, bot ONE binance launchpad, buy Harmony binance launchpad, buy ONE binance launchpad, date Harmony binance launchpad, date ONE binance launchpad, faq Harmony binance launchpad, faq ONE binance launchpad, guide Harmony binance launchpad, guide ONE binance launchpad, help Harmony binance launchpad, help ONE binance launchpad, instruction Harmony binance launchpad, instruction ONE binance launchpad, how to Harmony binance launchpad, how to ONE binance launchpad, ico Harmony binance launchpad, ico ONE binance launchpad, ieo Harmony binance launchpad, ieo ONE binance launchpad, startup Harmony binance launchpad, startup ONE binance launchpad, kyc Harmony binance launchpad, kyc ONE binance launchpad, news Harmony binance launchpad, news ONE binance launchpad, process Harmony binance launchpad, process ONE binance launchpad, project Harmony binance launchpad, project ONE binance launchpad, reddit Harmony binance launchpad, reddit ONE binance launchpad, requirements Harmony binance launchpad, requirements ONE binance launchpad, review Harmony binance launchpad, review ONE binance launchpad, rule Harmony binance launchpad, rule ONE binance launchpad, schedule Harmony binance launchpad, schedule ONE binance launchpad, list Harmony binance launchpad, list ONE binance launchpad, sale Harmony binance launchpad, sale ONE binance launchpad, script Harmony binance launchpad, script ONE binance launchpad, tool Harmony binance launchpad, tool ONE binance launchpad, steps Harmony binance launchpad, steps ONE binance launchpad, timeline Harmony binance launchpad, timeline ONE binance launchpad, tips Harmony binance launchpad, tips ONE binance launchpad, snapshot Harmony binance launchpad, snapshot ONE binance launchpad, token Harmony binance launchpad, token ONE binance launchpad, token sale Harmony binance launchpad, token sale ONE binance launchpad, premium token sale Harmony binance launchpad, premium token sale ONE binance launchpad, token launch Harmony binance launchpad, token launch ONE binance launchpad, token offering Harmony binance launchpad, token offering ONE binance launchpad, tricks Harmony binance launchpad, tricks ONE binance launchpad, upcoming Harmony binance launchpad, upcoming ONE binance launchpad, tutorial Harmony binance launchpad, tutorial ONE binance launchpad, video Harmony binance launchpad, video ONE binance launchpad, verification Harmony binance launchpad, verification ONE binance launchpad, lottery Harmony binance ieo, lottery ONE binance ieo, winner Harmony binance ieo, winner ONE binance ieo, announcement Harmony binance ieo, announcement ONE binance ieo, api Harmony binance ieo, api ONE binance ieo, benefits Harmony binance ieo, benefits ONE binance ieo, bitcointalk Harmony binance ieo, bitcointalk ONE binance ieo, blog Harmony binance ieo, blog ONE binance ieo, bot Harmony binance ieo, bot ONE binance ieo, buy Harmony binance ieo, buy ONE binance ieo, date Harmony binance ieo, date ONE binance ieo, faq Harmony binance ieo, faq ONE binance ieo, guide Harmony binance ieo, guide ONE binance ieo, help Harmony binance ieo, help ONE binance ieo, instruction Harmony binance ieo, instruction ONE binance ieo, how to Harmony binance ieo, how to ONE binance ieo, ico Harmony binance ieo, ico ONE binance ieo, ieo Harmony binance ieo, ieo ONE binance ieo, startup Harmony binance ieo, startup ONE binance ieo, kyc Harmony binance ieo, kyc ONE binance ieo, news Harmony binance ieo, news ONE binance ieo, process Harmony binance ieo, process ONE binance ieo, project Harmony binance ieo, project ONE binance ieo, reddit Harmony binance ieo, reddit ONE binance ieo, requirements Harmony binance ieo, requirements ONE binance ieo, review Harmony binance ieo, review ONE binance ieo, rule Harmony binance ieo, rule ONE binance ieo, schedule Harmony binance ieo, schedule ONE binance ieo, list Harmony binance ieo, list ONE binance ieo, sale Harmony binance ieo, sale ONE binance ieo, script Harmony binance ieo, script ONE binance ieo, tool Harmony binance ieo, tool ONE binance ieo, steps Harmony binance ieo, steps ONE binance ieo, timeline Harmony binance ieo, timeline ONE binance ieo, tips Harmony binance ieo, tips ONE binance ieo, snapshot Harmony binance ieo, snapshot ONE binance ieo, token Harmony binance ieo, token ONE binance ieo, token sale Harmony binance ieo, token sale ONE binance ieo, premium token sale Harmony binance ieo, premium token sale ONE binance ieo, token launch Harmony binance ieo, token launch ONE binance ieo, token offering Harmony binance ieo, token offering ONE binance ieo, tricks Harmony binance ieo, tricks ONE binance ieo, upcoming Harmony binance ieo, upcoming ONE binance ieo, tutorial Harmony binance ieo, tutorial ONE binance ieo, video Harmony binance ieo, video ONE binance ieo, verification Harmony binance ieo, verification ONE binance ieo, lottery Harmony binance ico, lottery ONE binance ico, winner Harmony binance ico, winner ONE binance ico, announcement Harmony binance ico, announcement ONE binance ico, api Harmony binance ico, api ONE binance ico, benefits Harmony binance ico, benefits ONE binance ico, bitcointalk Harmony binance ico, bitcointalk ONE binance ico, blog Harmony binance ico, blog ONE binance ico, bot Harmony binance ico, bot ONE binance ico, buy Harmony binance ico, buy ONE binance ico, date Harmony binance ico, date ONE binance ico, faq Harmony binance ico, faq ONE binance ico, guide Harmony binance ico, guide ONE binance ico, help Harmony binance ico, help ONE binance ico, instruction Harmony binance ico, instruction ONE binance ico, how to Harmony binance ico, how to ONE binance ico, ico Harmony binance ico, ico ONE binance ico, ieo Harmony binance ico, ieo ONE binance ico, startup Harmony binance ico, startup ONE binance ico, kyc Harmony binance ico, kyc ONE binance ico, news Harmony binance ico, news ONE binance ico, process Harmony binance ico, process ONE binance ico, project Harmony binance ico, project ONE binance ico, reddit Harmony binance ico, reddit ONE binance ico, requirements Harmony binance ico, requirements ONE binance ico, review Harmony binance ico, review ONE binance ico, rule Harmony binance ico, rule ONE binance ico, schedule Harmony binance ico, schedule ONE binance ico, list Harmony binance ico, list ONE binance ico, sale Harmony binance ico, sale ONE binance ico, script Harmony binance ico, script ONE binance ico, tool Harmony binance ico, tool ONE binance ico, steps Harmony binance ico, steps ONE binance ico, timeline Harmony binance ico, timeline ONE binance ico, tips Harmony binance ico, tips ONE binance ico, snapshot Harmony binance ico, snapshot ONE binance ico, token Harmony binance ico, token ONE binance ico, token sale Harmony binance ico, token sale ONE binance ico, premium token sale Harmony binance ico, premium token sale ONE binance ico, token launch Harmony binance ico, token launch ONE binance ico, token offering Harmony binance ico, token offering ONE binance ico, tricks Harmony binance ico, tricks ONE binance ico, upcoming Harmony binance ico, upcoming ONE binance ico, tutorial Harmony binance ico, tutorial ONE binance ico, video Harmony binance ico, video ONE binance ico, verification Harmony binance ico, verification ONE binance ico

Disclaimer

คำแนะนำของฉันแน่นอนดอนและพบข้อมูลรายละเอียดบน ieoBIN ไม่เป็นตัวแทนความคิดเห็นของ ieoBIN อยู่ว่าจะซื้อ,ขายหรือถือมีการลงทุนที่สูญเปล่า นักลงทุนควรจะระวังตัวมาเกี่ยวกับคำแนะนำของฉันแน่นอนดอได้รับ. ทั้งนักลงทุนคือฉลาดพอที่จะทำตัวไม่ดีกับพวกของตัวเองเป็นอิสระงานวิจัยไปบุคคลหนึ่งเหรียญก่อนที่กำลังซื้อการตัดสินใจ ใช้ข้อมูลที่ของตัวเองต้องมาเสี่ยงไปด้วย

ยินดีโน๊ตนั่นด้วยการใช้ของ ieoBIN องแพลตฟอร์มที่คุณเห็นด้วยเงื่อนไขของเรา&นโยบายและเป็นเรื่องขอความจริงที่ว่าแพลตฟอร์มก็ไม่ได้ทำให้การลงทุนคำแนะนำเรื่อง มันเป็นอย่างรอบคอบว่า\ควรจะทำอย่างของตัวเองค้นคว้ามา

Sitemap