กำลังโหลด...
Reserve Rights (RSR) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ Huobi Prime Reserve Rights
Reserve Rights (RSR)

Reserve Rights (RSR) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ Huobi Prime

An algorithmic stablecoin initiative and payments network for emerging markets

Reserve Rights (RSR)

Reserve Rights (RSR) IEO(ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน)อยู่ Huobi Prime
An algorithmic stablecoin initiative and payments network for emerging markets

กลุ่มงาน (2), Reserve Rights ชั้นยอดขายตั๋วเข้าใช้งาน

เวลาเริ่ม
2019-05-22 08:00 (GMT-5)
2019-05-22 12:00 (UTC)
เวลาสิ้นสุด
2019-05-22 08:20 (GMT-5)
2019-05-22 12:20 (UTC)

Hardcap
$3,000,000
ป้อน
3,000,000,000 RSR (3% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)
Price
$0.0006 / RSR
Softcap
$400 (666,667 RSR)
Hardcap
$2,000 (3,333,333 RSR)

เวลาเริ่ม
2019-05-22 08:00 (GMT-5)
2019-05-22 12:00 (UTC)
เวลาสิ้นสุด
2019-05-22 08:09 (GMT-5)
2019-05-22 12:09:00 (UTC)
Hardcap
$360,000
ป้อน
600,000,000 RSR (0.6% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)
ตั๋วเข้าใช้งาน
Price
0.00023 HT / RSR ($0.0006 / RSR)
เวลาเริ่ม
2019-05-22 08:10 (GMT-5)
2019-05-22 12:10:00 (UTC)
เวลาสิ้นสุด
2019-05-22 08:20 (GMT-5)
2019-05-22 12:20:00 (UTC)
Hardcap
$2,640,000
ป้อน
2,400,000,000 RSR (2.4% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)
ตั๋วเข้าใช้งาน
Price
0.000423 HT / RSR ($0.0011 / RSR)

Reserve Rights IEO ขายออกกฏ

1. Trading Mode: Users can participate through market orders in HT Market on Huobi Global 

2. Eligibility: Due to overwhelming demand for the previous two Prime Trading projects and low successful rates, we have lifted the threshold to participate as: lowest daily HT holding amount over 7 days period before launch to be 1000 HT (May 15, 00:00:00 to May 21, 23:59:59), and HT holding will be determined based on daily random snapshot of account holding

3. Trading Rules:
There will be two tiered price limit rounds, each round with 10 minutes, up to 20 minutes in total. Each round will have a price range (the highest tradable price), and users are able to trade within such predefined range;
The first round will still be completed on a first come first serve basis through market orders, and the second round will be completed through system matching:


(1) All orders at the highest buy price will be filled partially;
(2) Amount filled is positively correlated to the size of the order;
(3) Order amount expected to be filled:

Schedule and Allocation?
Price Limit Rounds: May 22, 2019 20:00:00 to May 22, 2019 20:19:29, divided into two rounds, each round will last 10 minutes, with first 5 minutes for trading and latter 5 minutes for clearance;
First Price Limit Round: 20:00:0020:09:59, 20% Prime Allocation;
Second Price Limit Round: 20:10:0020:19:59, 80% Prime Allocation

4. Individual Cap:
Individual cap is proportional to lowest daily HT holdings over 7 days period before launch date, please see the following reference table for more info (May 15, 00:00:00 to May 21, 23:59:59):

TrenchLowest Daily HT holding?in HT?Individual Cap (in USDT)
First Trench1000?x<2000400
Second Trench2000?x<3000800
Third Trench3000?x<40001200
Fourth Trench4000?x<50001600
Fifth Trenchx?50002000

Huobi Prime is only open to users from countries where digital asset trading is not forbidden.

Reserve Rights (RSR) ข้อมูลทีมที่ปรึกษารายงาน&Whitepaper

บทแนะนำ

Reserve is a stable, global currency (a stablecoin) and a digital payment system for people and businesses in countries with high inflation. Reserve makes it cost-effective to send money across borders. This enables people to send money home to their families, and businesses to pay international suppliers in a stable currency.

กุญแจคุณสมบัติต่างๆ

Reserve is focused on developing payment solutions for emerging markets with immature banking and weak financial systems by creating a universal store of value in three phases. There are defined on its website as such:

1. The centralized phase - where Reserve is backed by US dollars, which are held by a trust company.

2. The decentralized phase - where Reserve is backed by a changing basket of assets in a decentralized way, but still stabilized in price with respect to the US dollar.

3. The independent phase - where Reserve is no longer pegged to the US dollar, with the intent of stabilizing its real purchasing power regardless of fluctuations in the value of the dollar."

RSR will theoretically be used to ensure that RSV remains pegged to the US dollar before it develops independent purchasing power. Supposedly, RSR and collateral cryptocurrencies will be used to ensure that the value of one RSV does not deviate from one dollar.

Nevin Freeman

Nevin Freeman

CEO & Co-Founder 

Nevin oversees strategy, legal, and team coordination at Reserve. Nevin is an entrepreneur who has co-founded three companies. His mission in life is to solve the coordination problems that are stopping humanity from achieving its potential, and he's particularly concerned about averting the long-term risks posed by the development of artificial intelligence.

Matt Elder

Matt Elder

CTO & Co-Founder 

Matt is designing, analyzing and overseeing the Reserve Stabilization Protocol and architecting the Reserve protocol implementation. Previously, he did engineering for Google, Quixey, and the Linux Standard Base(IBM); his graduate research at the University of Wisconsin-Madison was in program analysis.

Jeremy Schlatter

Jeremy Schlatter

Tech Lead 

Jeremy is building the Reserve protocol software, including its smart contracts, off-chain components, and testing infrastructure. Jeremy started his career as a software engineer at Google. Since then, he has worked at a number of Bay Area tech companies including Mailgun and OpenAI.

Miguel Morel

Miguel Morel

Co-Founder 

Miguel is overseeing the execution of Reserves operational strategies. Previously, he was an Entrepreneur-in-Residence at Paradigm Academy, working on a startup developing machine-learning SaaS tools for E-Commerce vendors and suppliers on fulfillment platforms such as Amazon, Alibaba and TaoBao.

Charlie Smith

Charlie Smith

Business Development 

Charlie is developing tactics and partnerships to get our protocol into the hands of users. Previously, he worked as a management consultant at ReD Associates, contributed to The Economist Magazine, and helped start a bitcoin mine in Texas.

Jesper Ostman

Jesper Ostman

Protocol Development 

Jesper is designing the Reserve Stabilization protocol. He's also analyzing the stablecoin competitor landscape. He has spent 4 years researching methodology for the Institute for Philosophical Research, after doing a theoretical philosophy Phd at Ume University.

Cathleen Kilgallen

Cathleen Kilgallen

Research and Operations 

Cathleen is managing Reserves finances and making sure the team is fully supported by effective admin and logistics. Previously, she was the COO at Leverage Research and Paradigm Academy. She has also performed various operational roles at the congressional office of former Rep. Dennis Kucinich, The Jane Goodall Institute, and Amnesty International.

Andrew Masanto

Andrew Masanto

Marketing & Strategy 

Andrew Masanto is a serial entrepreneur, having founded Altitude Shoes (sold in 2012), Higher Click SEO Agency (sold in 2013), Altitude Ads (ongoing) and then Co-Founding Hadera Hashgraph in 2017. Andrew is an astute professional investor and is on the board of a billion dollar impact investing fund, Cornerstone Capital Inc.

Henry Fisher

Henry Fisher

Chief of Staff 

Henry works to boost Nevins capacity by managing all active projects and helping with strategic decisions, prioritization, and management of Nevins schedule. Previously, he worked in operations at Paradigm Academy and worked as an engineer at Tesla.

Mark Lee

Mark Lee

Legal 

Mark is doing legal research for Reserve. He has a J.D. from Harvard Law School and previously worked for a major law firm in NY in the global securities practice group.

Taylor Brent

Taylor Brent

Protocol Development 

Taylor is working on the design of the protocol. Previously he worked on analytical chemistry and bioinformatics infrastructure at Impossible Foods, and at Google doing data engineering.

Vasco Queirs

Vasco Queirs

Public Engagement 

Jeffrey Ladish

Jeffrey Ladish

Security Architecture 

Erika Campbell

Erika Campbell

Onsite Pperation 

Andrew Lapinski-Barker

Andrew Lapinski-Barker

Head of Recruiting 

Matt Gertler

Matt Gertler

General Counsel 

Josh Furnas

Josh Furnas

Head of Product 

Robb Henshaw

Robb Henshaw

Advisor 

Robb advises Reserve on marketing strategy, communications, content, and public engagement. Robb has 16 years of marketing experience for startups, resulting in four acquisitions (most recently Jasper, acquired by Cisco).

Garett Jones

Garett Jones

Monetary Economist 

Paul Atkins

Paul Atkins

Former SEC Commissioner 

Santiago Siri

Santiago Siri

Founder of Democracy Earth 

Ben Verschuere

Ben Verschuere

Former Portfolio Manager at Thiel Macro 

Gary Basin

Gary Basin

Former Hedge Fund Founder 

Reserve Rights (RSR) ตั๋วเข้าใช้งานเศรษฐศาสตร์,แจกจ่า&กองทุน Allocation

ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน
100,000,000,000 RSR

ส่งสินค้า
ไม่มีข้อมูล


ส่วนตัวขาย
กองทุนเลี้ยง
$2,000,000
Price
$0.002
ป้อน
1,000,000,000 RSR (1% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)
Vesting ช่วงเวลา
Shortest release is 25% unlocked, 75% vest over three months, some tokens release more slowly
เมล็ดพันธ์ขาย
กองทุนเลี้ยง
$4,956,000
Price
$0.0004
ป้อน
12,390,000,000 RSR (12.39% ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน)
Vesting ช่วงเวลา
Vest over 6 months after main net launch, which is expected in 2020
ตั๋วเข้าใช้งานแจกจ่าย

ล่าสุดมีข่าวจากสังคม Communities

คุยเรื่อง,หมายเหตุ&คุยกัน


จบลงBuy Reserve Rights (RSR) IEO on Huobi Prime

$
% 24h

24h ชาร์ท

Reserve Rights เร็วเข้าตลาดกลางสถิติ

ขอโทษนะแต่ข้อมูลของตลาดไม่ได้ที่มีอยู่ตอนนี้

ลองรู้สึกปลอดโปร่งมากเลยหน้าที่เห็น

Reserve Rights บนมุมมองภาพรวม

ตั๋วเข้าใช้งานทั้งหมดป้อน
100,000,000,000
ส่งสินค้า
ไม่มีข้อมูล
แพลตฟอร์ม
ไม่มีข้อมูล
สัญลักษณ์ประเภท
ERC-20
สาธารณะเรือนเดท
ไม่มีข้อมูล
สาธารณะมีใบอนุญาติพกอาคา
$0.0006
ความเห็นพ้องโพรโทคอล
ไม่มีข้อมูล
Cryptographic อัลกอริธึม
ไม่มีข้อมูล
ด้วยรหัสต้นทางของ
ไม่มีข้อมูล
เอ็กซ์พลอเรอร์
ไม่มีข้อมูล

Reserve Rights ช่องสังคมออนไลน์

คำค้น/คำสำคัญ: lottery Reserve Rights huobi, lottery RSR huobi, winner Reserve Rights huobi, winner RSR huobi, announcement Reserve Rights huobi, announcement RSR huobi, api Reserve Rights huobi, api RSR huobi, benefits Reserve Rights huobi, benefits RSR huobi, bitcointalk Reserve Rights huobi, bitcointalk RSR huobi, blog Reserve Rights huobi, blog RSR huobi, bot Reserve Rights huobi, bot RSR huobi, buy Reserve Rights huobi, buy RSR huobi, date Reserve Rights huobi, date RSR huobi, faq Reserve Rights huobi, faq RSR huobi, guide Reserve Rights huobi, guide RSR huobi, help Reserve Rights huobi, help RSR huobi, instruction Reserve Rights huobi, instruction RSR huobi, how to Reserve Rights huobi, how to RSR huobi, ico Reserve Rights huobi, ico RSR huobi, ieo Reserve Rights huobi, ieo RSR huobi, startup Reserve Rights huobi, startup RSR huobi, kyc Reserve Rights huobi, kyc RSR huobi, news Reserve Rights huobi, news RSR huobi, process Reserve Rights huobi, process RSR huobi, project Reserve Rights huobi, project RSR huobi, reddit Reserve Rights huobi, reddit RSR huobi, requirements Reserve Rights huobi, requirements RSR huobi, review Reserve Rights huobi, review RSR huobi, rule Reserve Rights huobi, rule RSR huobi, schedule Reserve Rights huobi, schedule RSR huobi, list Reserve Rights huobi, list RSR huobi, sale Reserve Rights huobi, sale RSR huobi, script Reserve Rights huobi, script RSR huobi, tool Reserve Rights huobi, tool RSR huobi, steps Reserve Rights huobi, steps RSR huobi, timeline Reserve Rights huobi, timeline RSR huobi, tips Reserve Rights huobi, tips RSR huobi, snapshot Reserve Rights huobi, snapshot RSR huobi, token Reserve Rights huobi, token RSR huobi, token sale Reserve Rights huobi, token sale RSR huobi, premium token sale Reserve Rights huobi, premium token sale RSR huobi, token launch Reserve Rights huobi, token launch RSR huobi, token offering Reserve Rights huobi, token offering RSR huobi, tricks Reserve Rights huobi, tricks RSR huobi, upcoming Reserve Rights huobi, upcoming RSR huobi, tutorial Reserve Rights huobi, tutorial RSR huobi, video Reserve Rights huobi, video RSR huobi, verification Reserve Rights huobi, verification RSR huobi, lottery Reserve Rights hbg, lottery RSR hbg, winner Reserve Rights hbg, winner RSR hbg, announcement Reserve Rights hbg, announcement RSR hbg, api Reserve Rights hbg, api RSR hbg, benefits Reserve Rights hbg, benefits RSR hbg, bitcointalk Reserve Rights hbg, bitcointalk RSR hbg, blog Reserve Rights hbg, blog RSR hbg, bot Reserve Rights hbg, bot RSR hbg, buy Reserve Rights hbg, buy RSR hbg, date Reserve Rights hbg, date RSR hbg, faq Reserve Rights hbg, faq RSR hbg, guide Reserve Rights hbg, guide RSR hbg, help Reserve Rights hbg, help RSR hbg, instruction Reserve Rights hbg, instruction RSR hbg, how to Reserve Rights hbg, how to RSR hbg, ico Reserve Rights hbg, ico RSR hbg, ieo Reserve Rights hbg, ieo RSR hbg, startup Reserve Rights hbg, startup RSR hbg, kyc Reserve Rights hbg, kyc RSR hbg, news Reserve Rights hbg, news RSR hbg, process Reserve Rights hbg, process RSR hbg, project Reserve Rights hbg, project RSR hbg, reddit Reserve Rights hbg, reddit RSR hbg, requirements Reserve Rights hbg, requirements RSR hbg, review Reserve Rights hbg, review RSR hbg, rule Reserve Rights hbg, rule RSR hbg, schedule Reserve Rights hbg, schedule RSR hbg, list Reserve Rights hbg, list RSR hbg, sale Reserve Rights hbg, sale RSR hbg, script Reserve Rights hbg, script RSR hbg, tool Reserve Rights hbg, tool RSR hbg, steps Reserve Rights hbg, steps RSR hbg, timeline Reserve Rights hbg, timeline RSR hbg, tips Reserve Rights hbg, tips RSR hbg, snapshot Reserve Rights hbg, snapshot RSR hbg, token Reserve Rights hbg, token RSR hbg, token sale Reserve Rights hbg, token sale RSR hbg, premium token sale Reserve Rights hbg, premium token sale RSR hbg, token launch Reserve Rights hbg, token launch RSR hbg, token offering Reserve Rights hbg, token offering RSR hbg, tricks Reserve Rights hbg, tricks RSR hbg, upcoming Reserve Rights hbg, upcoming RSR hbg, tutorial Reserve Rights hbg, tutorial RSR hbg, video Reserve Rights hbg, video RSR hbg, verification Reserve Rights hbg, verification RSR hbg, lottery Reserve Rights huobi prime, lottery RSR huobi prime, winner Reserve Rights huobi prime, winner RSR huobi prime, announcement Reserve Rights huobi prime, announcement RSR huobi prime, api Reserve Rights huobi prime, api RSR huobi prime, benefits Reserve Rights huobi prime, benefits RSR huobi prime, bitcointalk Reserve Rights huobi prime, bitcointalk RSR huobi prime, blog Reserve Rights huobi prime, blog RSR huobi prime, bot Reserve Rights huobi prime, bot RSR huobi prime, buy Reserve Rights huobi prime, buy RSR huobi prime, date Reserve Rights huobi prime, date RSR huobi prime, faq Reserve Rights huobi prime, faq RSR huobi prime, guide Reserve Rights huobi prime, guide RSR huobi prime, help Reserve Rights huobi prime, help RSR huobi prime, instruction Reserve Rights huobi prime, instruction RSR huobi prime, how to Reserve Rights huobi prime, how to RSR huobi prime, ico Reserve Rights huobi prime, ico RSR huobi prime, ieo Reserve Rights huobi prime, ieo RSR huobi prime, startup Reserve Rights huobi prime, startup RSR huobi prime, kyc Reserve Rights huobi prime, kyc RSR huobi prime, news Reserve Rights huobi prime, news RSR huobi prime, process Reserve Rights huobi prime, process RSR huobi prime, project Reserve Rights huobi prime, project RSR huobi prime, reddit Reserve Rights huobi prime, reddit RSR huobi prime, requirements Reserve Rights huobi prime, requirements RSR huobi prime, review Reserve Rights huobi prime, review RSR huobi prime, rule Reserve Rights huobi prime, rule RSR huobi prime, schedule Reserve Rights huobi prime, schedule RSR huobi prime, list Reserve Rights huobi prime, list RSR huobi prime, sale Reserve Rights huobi prime, sale RSR huobi prime, script Reserve Rights huobi prime, script RSR huobi prime, tool Reserve Rights huobi prime, tool RSR huobi prime, steps Reserve Rights huobi prime, steps RSR huobi prime, timeline Reserve Rights huobi prime, timeline RSR huobi prime, tips Reserve Rights huobi prime, tips RSR huobi prime, snapshot Reserve Rights huobi prime, snapshot RSR huobi prime, token Reserve Rights huobi prime, token RSR huobi prime, token sale Reserve Rights huobi prime, token sale RSR huobi prime, premium token sale Reserve Rights huobi prime, premium token sale RSR huobi prime, token launch Reserve Rights huobi prime, token launch RSR huobi prime, token offering Reserve Rights huobi prime, token offering RSR huobi prime, tricks Reserve Rights huobi prime, tricks RSR huobi prime, upcoming Reserve Rights huobi prime, upcoming RSR huobi prime, tutorial Reserve Rights huobi prime, tutorial RSR huobi prime, video Reserve Rights huobi prime, video RSR huobi prime, verification Reserve Rights huobi prime, verification RSR huobi prime, lottery Reserve Rights huobi pro, lottery RSR huobi pro, winner Reserve Rights huobi pro, winner RSR huobi pro, announcement Reserve Rights huobi pro, announcement RSR huobi pro, api Reserve Rights huobi pro, api RSR huobi pro, benefits Reserve Rights huobi pro, benefits RSR huobi pro, bitcointalk Reserve Rights huobi pro, bitcointalk RSR huobi pro, blog Reserve Rights huobi pro, blog RSR huobi pro, bot Reserve Rights huobi pro, bot RSR huobi pro, buy Reserve Rights huobi pro, buy RSR huobi pro, date Reserve Rights huobi pro, date RSR huobi pro, faq Reserve Rights huobi pro, faq RSR huobi pro, guide Reserve Rights huobi pro, guide RSR huobi pro, help Reserve Rights huobi pro, help RSR huobi pro, instruction Reserve Rights huobi pro, instruction RSR huobi pro, how to Reserve Rights huobi pro, how to RSR huobi pro, ico Reserve Rights huobi pro, ico RSR huobi pro, ieo Reserve Rights huobi pro, ieo RSR huobi pro, startup Reserve Rights huobi pro, startup RSR huobi pro, kyc Reserve Rights huobi pro, kyc RSR huobi pro, news Reserve Rights huobi pro, news RSR huobi pro, process Reserve Rights huobi pro, process RSR huobi pro, project Reserve Rights huobi pro, project RSR huobi pro, reddit Reserve Rights huobi pro, reddit RSR huobi pro, requirements Reserve Rights huobi pro, requirements RSR huobi pro, review Reserve Rights huobi pro, review RSR huobi pro, rule Reserve Rights huobi pro, rule RSR huobi pro, schedule Reserve Rights huobi pro, schedule RSR huobi pro, list Reserve Rights huobi pro, list RSR huobi pro, sale Reserve Rights huobi pro, sale RSR huobi pro, script Reserve Rights huobi pro, script RSR huobi pro, tool Reserve Rights huobi pro, tool RSR huobi pro, steps Reserve Rights huobi pro, steps RSR huobi pro, timeline Reserve Rights huobi pro, timeline RSR huobi pro, tips Reserve Rights huobi pro, tips RSR huobi pro, snapshot Reserve Rights huobi pro, snapshot RSR huobi pro, token Reserve Rights huobi pro, token RSR huobi pro, token sale Reserve Rights huobi pro, token sale RSR huobi pro, premium token sale Reserve Rights huobi pro, premium token sale RSR huobi pro, token launch Reserve Rights huobi pro, token launch RSR huobi pro, token offering Reserve Rights huobi pro, token offering RSR huobi pro, tricks Reserve Rights huobi pro, tricks RSR huobi pro, upcoming Reserve Rights huobi pro, upcoming RSR huobi pro, tutorial Reserve Rights huobi pro, tutorial RSR huobi pro, video Reserve Rights huobi pro, video RSR huobi pro, verification Reserve Rights huobi pro, verification RSR huobi pro, lottery Reserve Rights huobi otc, lottery RSR huobi otc, winner Reserve Rights huobi otc, winner RSR huobi otc, announcement Reserve Rights huobi otc, announcement RSR huobi otc, api Reserve Rights huobi otc, api RSR huobi otc, benefits Reserve Rights huobi otc, benefits RSR huobi otc, bitcointalk Reserve Rights huobi otc, bitcointalk RSR huobi otc, blog Reserve Rights huobi otc, blog RSR huobi otc, bot Reserve Rights huobi otc, bot RSR huobi otc, buy Reserve Rights huobi otc, buy RSR huobi otc, date Reserve Rights huobi otc, date RSR huobi otc, faq Reserve Rights huobi otc, faq RSR huobi otc, guide Reserve Rights huobi otc, guide RSR huobi otc, help Reserve Rights huobi otc, help RSR huobi otc, instruction Reserve Rights huobi otc, instruction RSR huobi otc, how to Reserve Rights huobi otc, how to RSR huobi otc, ico Reserve Rights huobi otc, ico RSR huobi otc, ieo Reserve Rights huobi otc, ieo RSR huobi otc, startup Reserve Rights huobi otc, startup RSR huobi otc, kyc Reserve Rights huobi otc, kyc RSR huobi otc, news Reserve Rights huobi otc, news RSR huobi otc, process Reserve Rights huobi otc, process RSR huobi otc, project Reserve Rights huobi otc, project RSR huobi otc, reddit Reserve Rights huobi otc, reddit RSR huobi otc, requirements Reserve Rights huobi otc, requirements RSR huobi otc, review Reserve Rights huobi otc, review RSR huobi otc, rule Reserve Rights huobi otc, rule RSR huobi otc, schedule Reserve Rights huobi otc, schedule RSR huobi otc, list Reserve Rights huobi otc, list RSR huobi otc, sale Reserve Rights huobi otc, sale RSR huobi otc, script Reserve Rights huobi otc, script RSR huobi otc, tool Reserve Rights huobi otc, tool RSR huobi otc, steps Reserve Rights huobi otc, steps RSR huobi otc, timeline Reserve Rights huobi otc, timeline RSR huobi otc, tips Reserve Rights huobi otc, tips RSR huobi otc, snapshot Reserve Rights huobi otc, snapshot RSR huobi otc, token Reserve Rights huobi otc, token RSR huobi otc, token sale Reserve Rights huobi otc, token sale RSR huobi otc, premium token sale Reserve Rights huobi otc, premium token sale RSR huobi otc, token launch Reserve Rights huobi otc, token launch RSR huobi otc, token offering Reserve Rights huobi otc, token offering RSR huobi otc, tricks Reserve Rights huobi otc, tricks RSR huobi otc, upcoming Reserve Rights huobi otc, upcoming RSR huobi otc, tutorial Reserve Rights huobi otc, tutorial RSR huobi otc, video Reserve Rights huobi otc, video RSR huobi otc, verification Reserve Rights huobi otc, verification RSR huobi otc, lottery Reserve Rights huobi global, lottery RSR huobi global, winner Reserve Rights huobi global, winner RSR huobi global, announcement Reserve Rights huobi global, announcement RSR huobi global, api Reserve Rights huobi global, api RSR huobi global, benefits Reserve Rights huobi global, benefits RSR huobi global, bitcointalk Reserve Rights huobi global, bitcointalk RSR huobi global, blog Reserve Rights huobi global, blog RSR huobi global, bot Reserve Rights huobi global, bot RSR huobi global, buy Reserve Rights huobi global, buy RSR huobi global, date Reserve Rights huobi global, date RSR huobi global, faq Reserve Rights huobi global, faq RSR huobi global, guide Reserve Rights huobi global, guide RSR huobi global, help Reserve Rights huobi global, help RSR huobi global, instruction Reserve Rights huobi global, instruction RSR huobi global, how to Reserve Rights huobi global, how to RSR huobi global, ico Reserve Rights huobi global, ico RSR huobi global, ieo Reserve Rights huobi global, ieo RSR huobi global, startup Reserve Rights huobi global, startup RSR huobi global, kyc Reserve Rights huobi global, kyc RSR huobi global, news Reserve Rights huobi global, news RSR huobi global, process Reserve Rights huobi global, process RSR huobi global, project Reserve Rights huobi global, project RSR huobi global, reddit Reserve Rights huobi global, reddit RSR huobi global, requirements Reserve Rights huobi global, requirements RSR huobi global, review Reserve Rights huobi global, review RSR huobi global, rule Reserve Rights huobi global, rule RSR huobi global, schedule Reserve Rights huobi global, schedule RSR huobi global, list Reserve Rights huobi global, list RSR huobi global, sale Reserve Rights huobi global, sale RSR huobi global, script Reserve Rights huobi global, script RSR huobi global, tool Reserve Rights huobi global, tool RSR huobi global, steps Reserve Rights huobi global, steps RSR huobi global, timeline Reserve Rights huobi global, timeline RSR huobi global, tips Reserve Rights huobi global, tips RSR huobi global, snapshot Reserve Rights huobi global, snapshot RSR huobi global, token Reserve Rights huobi global, token RSR huobi global, token sale Reserve Rights huobi global, token sale RSR huobi global, premium token sale Reserve Rights huobi global, premium token sale RSR huobi global, token launch Reserve Rights huobi global, token launch RSR huobi global, token offering Reserve Rights huobi global, token offering RSR huobi global, tricks Reserve Rights huobi global, tricks RSR huobi global, upcoming Reserve Rights huobi global, upcoming RSR huobi global, tutorial Reserve Rights huobi global, tutorial RSR huobi global, video Reserve Rights huobi global, video RSR huobi global, verification Reserve Rights huobi global, verification RSR huobi global, lottery Reserve Rights huobi token, lottery RSR huobi token, winner Reserve Rights huobi token, winner RSR huobi token, announcement Reserve Rights huobi token, announcement RSR huobi token, api Reserve Rights huobi token, api RSR huobi token, benefits Reserve Rights huobi token, benefits RSR huobi token, bitcointalk Reserve Rights huobi token, bitcointalk RSR huobi token, blog Reserve Rights huobi token, blog RSR huobi token, bot Reserve Rights huobi token, bot RSR huobi token, buy Reserve Rights huobi token, buy RSR huobi token, date Reserve Rights huobi token, date RSR huobi token, faq Reserve Rights huobi token, faq RSR huobi token, guide Reserve Rights huobi token, guide RSR huobi token, help Reserve Rights huobi token, help RSR huobi token, instruction Reserve Rights huobi token, instruction RSR huobi token, how to Reserve Rights huobi token, how to RSR huobi token, ico Reserve Rights huobi token, ico RSR huobi token, ieo Reserve Rights huobi token, ieo RSR huobi token, startup Reserve Rights huobi token, startup RSR huobi token, kyc Reserve Rights huobi token, kyc RSR huobi token, news Reserve Rights huobi token, news RSR huobi token, process Reserve Rights huobi token, process RSR huobi token, project Reserve Rights huobi token, project RSR huobi token, reddit Reserve Rights huobi token, reddit RSR huobi token, requirements Reserve Rights huobi token, requirements RSR huobi token, review Reserve Rights huobi token, review RSR huobi token, rule Reserve Rights huobi token, rule RSR huobi token, schedule Reserve Rights huobi token, schedule RSR huobi token, list Reserve Rights huobi token, list RSR huobi token, sale Reserve Rights huobi token, sale RSR huobi token, script Reserve Rights huobi token, script RSR huobi token, tool Reserve Rights huobi token, tool RSR huobi token, steps Reserve Rights huobi token, steps RSR huobi token, timeline Reserve Rights huobi token, timeline RSR huobi token, tips Reserve Rights huobi token, tips RSR huobi token, snapshot Reserve Rights huobi token, snapshot RSR huobi token, token Reserve Rights huobi token, token RSR huobi token, token sale Reserve Rights huobi token, token sale RSR huobi token, premium token sale Reserve Rights huobi token, premium token sale RSR huobi token, token launch Reserve Rights huobi token, token launch RSR huobi token, token offering Reserve Rights huobi token, token offering RSR huobi token, tricks Reserve Rights huobi token, tricks RSR huobi token, upcoming Reserve Rights huobi token, upcoming RSR huobi token, tutorial Reserve Rights huobi token, tutorial RSR huobi token, video Reserve Rights huobi token, video RSR huobi token, verification Reserve Rights huobi token, verification RSR huobi token, lottery Reserve Rights huobi margin trading, lottery RSR huobi margin trading, winner Reserve Rights huobi margin trading, winner RSR huobi margin trading, announcement Reserve Rights huobi margin trading, announcement RSR huobi margin trading, api Reserve Rights huobi margin trading, api RSR huobi margin trading, benefits Reserve Rights huobi margin trading, benefits RSR huobi margin trading, bitcointalk Reserve Rights huobi margin trading, bitcointalk RSR huobi margin trading, blog Reserve Rights huobi margin trading, blog RSR huobi margin trading, bot Reserve Rights huobi margin trading, bot RSR huobi margin trading, buy Reserve Rights huobi margin trading, buy RSR huobi margin trading, date Reserve Rights huobi margin trading, date RSR huobi margin trading, faq Reserve Rights huobi margin trading, faq RSR huobi margin trading, guide Reserve Rights huobi margin trading, guide RSR huobi margin trading, help Reserve Rights huobi margin trading, help RSR huobi margin trading, instruction Reserve Rights huobi margin trading, instruction RSR huobi margin trading, how to Reserve Rights huobi margin trading, how to RSR huobi margin trading, ico Reserve Rights huobi margin trading, ico RSR huobi margin trading, ieo Reserve Rights huobi margin trading, ieo RSR huobi margin trading, startup Reserve Rights huobi margin trading, startup RSR huobi margin trading, kyc Reserve Rights huobi margin trading, kyc RSR huobi margin trading, news Reserve Rights huobi margin trading, news RSR huobi margin trading, process Reserve Rights huobi margin trading, process RSR huobi margin trading, project Reserve Rights huobi margin trading, project RSR huobi margin trading, reddit Reserve Rights huobi margin trading, reddit RSR huobi margin trading, requirements Reserve Rights huobi margin trading, requirements RSR huobi margin trading, review Reserve Rights huobi margin trading, review RSR huobi margin trading, rule Reserve Rights huobi margin trading, rule RSR huobi margin trading, schedule Reserve Rights huobi margin trading, schedule RSR huobi margin trading, list Reserve Rights huobi margin trading, list RSR huobi margin trading, sale Reserve Rights huobi margin trading, sale RSR huobi margin trading, script Reserve Rights huobi margin trading, script RSR huobi margin trading, tool Reserve Rights huobi margin trading, tool RSR huobi margin trading, steps Reserve Rights huobi margin trading, steps RSR huobi margin trading, timeline Reserve Rights huobi margin trading, timeline RSR huobi margin trading, tips Reserve Rights huobi margin trading, tips RSR huobi margin trading, snapshot Reserve Rights huobi margin trading, snapshot RSR huobi margin trading, token Reserve Rights huobi margin trading, token RSR huobi margin trading, token sale Reserve Rights huobi margin trading, token sale RSR huobi margin trading, premium token sale Reserve Rights huobi margin trading, premium token sale RSR huobi margin trading, token launch Reserve Rights huobi margin trading, token launch RSR huobi margin trading, token offering Reserve Rights huobi margin trading, token offering RSR huobi margin trading, tricks Reserve Rights huobi margin trading, tricks RSR huobi margin trading, upcoming Reserve Rights huobi margin trading, upcoming RSR huobi margin trading, tutorial Reserve Rights huobi margin trading, tutorial RSR huobi margin trading, video Reserve Rights huobi margin trading, video RSR huobi margin trading, verification Reserve Rights huobi margin trading, verification RSR huobi margin trading, lottery Reserve Rights huobi airdrop, lottery RSR huobi airdrop, winner Reserve Rights huobi airdrop, winner RSR huobi airdrop, announcement Reserve Rights huobi airdrop, announcement RSR huobi airdrop, api Reserve Rights huobi airdrop, api RSR huobi airdrop, benefits Reserve Rights huobi airdrop, benefits RSR huobi airdrop, bitcointalk Reserve Rights huobi airdrop, bitcointalk RSR huobi airdrop, blog Reserve Rights huobi airdrop, blog RSR huobi airdrop, bot Reserve Rights huobi airdrop, bot RSR huobi airdrop, buy Reserve Rights huobi airdrop, buy RSR huobi airdrop, date Reserve Rights huobi airdrop, date RSR huobi airdrop, faq Reserve Rights huobi airdrop, faq RSR huobi airdrop, guide Reserve Rights huobi airdrop, guide RSR huobi airdrop, help Reserve Rights huobi airdrop, help RSR huobi airdrop, instruction Reserve Rights huobi airdrop, instruction RSR huobi airdrop, how to Reserve Rights huobi airdrop, how to RSR huobi airdrop, ico Reserve Rights huobi airdrop, ico RSR huobi airdrop, ieo Reserve Rights huobi airdrop, ieo RSR huobi airdrop, startup Reserve Rights huobi airdrop, startup RSR huobi airdrop, kyc Reserve Rights huobi airdrop, kyc RSR huobi airdrop, news Reserve Rights huobi airdrop, news RSR huobi airdrop, process Reserve Rights huobi airdrop, process RSR huobi airdrop, project Reserve Rights huobi airdrop, project RSR huobi airdrop, reddit Reserve Rights huobi airdrop, reddit RSR huobi airdrop, requirements Reserve Rights huobi airdrop, requirements RSR huobi airdrop, review Reserve Rights huobi airdrop, review RSR huobi airdrop, rule Reserve Rights huobi airdrop, rule RSR huobi airdrop, schedule Reserve Rights huobi airdrop, schedule RSR huobi airdrop, list Reserve Rights huobi airdrop, list RSR huobi airdrop, sale Reserve Rights huobi airdrop, sale RSR huobi airdrop, script Reserve Rights huobi airdrop, script RSR huobi airdrop, tool Reserve Rights huobi airdrop, tool RSR huobi airdrop, steps Reserve Rights huobi airdrop, steps RSR huobi airdrop, timeline Reserve Rights huobi airdrop, timeline RSR huobi airdrop, tips Reserve Rights huobi airdrop, tips RSR huobi airdrop, snapshot Reserve Rights huobi airdrop, snapshot RSR huobi airdrop, token Reserve Rights huobi airdrop, token RSR huobi airdrop, token sale Reserve Rights huobi airdrop, token sale RSR huobi airdrop, premium token sale Reserve Rights huobi airdrop, premium token sale RSR huobi airdrop, token launch Reserve Rights huobi airdrop, token launch RSR huobi airdrop, token offering Reserve Rights huobi airdrop, token offering RSR huobi airdrop, tricks Reserve Rights huobi airdrop, tricks RSR huobi airdrop, upcoming Reserve Rights huobi airdrop, upcoming RSR huobi airdrop, tutorial Reserve Rights huobi airdrop, tutorial RSR huobi airdrop, video Reserve Rights huobi airdrop, video RSR huobi airdrop, verification Reserve Rights huobi airdrop, verification RSR huobi airdrop, lottery Reserve Rights huobi fasttrack, lottery RSR huobi fasttrack, winner Reserve Rights huobi fasttrack, winner RSR huobi fasttrack, announcement Reserve Rights huobi fasttrack, announcement RSR huobi fasttrack, api Reserve Rights huobi fasttrack, api RSR huobi fasttrack, benefits Reserve Rights huobi fasttrack, benefits RSR huobi fasttrack, bitcointalk Reserve Rights huobi fasttrack, bitcointalk RSR huobi fasttrack, blog Reserve Rights huobi fasttrack, blog RSR huobi fasttrack, bot Reserve Rights huobi fasttrack, bot RSR huobi fasttrack, buy Reserve Rights huobi fasttrack, buy RSR huobi fasttrack, date Reserve Rights huobi fasttrack, date RSR huobi fasttrack, faq Reserve Rights huobi fasttrack, faq RSR huobi fasttrack, guide Reserve Rights huobi fasttrack, guide RSR huobi fasttrack, help Reserve Rights huobi fasttrack, help RSR huobi fasttrack, instruction Reserve Rights huobi fasttrack, instruction RSR huobi fasttrack, how to Reserve Rights huobi fasttrack, how to RSR huobi fasttrack, ico Reserve Rights huobi fasttrack, ico RSR huobi fasttrack, ieo Reserve Rights huobi fasttrack, ieo RSR huobi fasttrack, startup Reserve Rights huobi fasttrack, startup RSR huobi fasttrack, kyc Reserve Rights huobi fasttrack, kyc RSR huobi fasttrack, news Reserve Rights huobi fasttrack, news RSR huobi fasttrack, process Reserve Rights huobi fasttrack, process RSR huobi fasttrack, project Reserve Rights huobi fasttrack, project RSR huobi fasttrack, reddit Reserve Rights huobi fasttrack, reddit RSR huobi fasttrack, requirements Reserve Rights huobi fasttrack, requirements RSR huobi fasttrack, review Reserve Rights huobi fasttrack, review RSR huobi fasttrack, rule Reserve Rights huobi fasttrack, rule RSR huobi fasttrack, schedule Reserve Rights huobi fasttrack, schedule RSR huobi fasttrack, list Reserve Rights huobi fasttrack, list RSR huobi fasttrack, sale Reserve Rights huobi fasttrack, sale RSR huobi fasttrack, script Reserve Rights huobi fasttrack, script RSR huobi fasttrack, tool Reserve Rights huobi fasttrack, tool RSR huobi fasttrack, steps Reserve Rights huobi fasttrack, steps RSR huobi fasttrack, timeline Reserve Rights huobi fasttrack, timeline RSR huobi fasttrack, tips Reserve Rights huobi fasttrack, tips RSR huobi fasttrack, snapshot Reserve Rights huobi fasttrack, snapshot RSR huobi fasttrack, token Reserve Rights huobi fasttrack, token RSR huobi fasttrack, token sale Reserve Rights huobi fasttrack, token sale RSR huobi fasttrack, premium token sale Reserve Rights huobi fasttrack, premium token sale RSR huobi fasttrack, token launch Reserve Rights huobi fasttrack, token launch RSR huobi fasttrack, token offering Reserve Rights huobi fasttrack, token offering RSR huobi fasttrack, tricks Reserve Rights huobi fasttrack, tricks RSR huobi fasttrack, upcoming Reserve Rights huobi fasttrack, upcoming RSR huobi fasttrack, tutorial Reserve Rights huobi fasttrack, tutorial RSR huobi fasttrack, video Reserve Rights huobi fasttrack, video RSR huobi fasttrack, verification Reserve Rights huobi fasttrack, verification RSR huobi fasttrack

Disclaimer

คำแนะนำของฉันแน่นอนดอนและพบข้อมูลรายละเอียดบน ieoBIN ไม่เป็นตัวแทนความคิดเห็นของ ieoBIN อยู่ว่าจะซื้อ,ขายหรือถือมีการลงทุนที่สูญเปล่า นักลงทุนควรจะระวังตัวมาเกี่ยวกับคำแนะนำของฉันแน่นอนดอได้รับ. ทั้งนักลงทุนคือฉลาดพอที่จะทำตัวไม่ดีกับพวกของตัวเองเป็นอิสระงานวิจัยไปบุคคลหนึ่งเหรียญก่อนที่กำลังซื้อการตัดสินใจ ใช้ข้อมูลที่ของตัวเองต้องมาเสี่ยงไปด้วย

ยินดีโน๊ตนั่นด้วยการใช้ของ ieoBIN องแพลตฟอร์มที่คุณเห็นด้วยเงื่อนไขของเรา&นโยบายและเป็นเรื่องขอความจริงที่ว่าแพลตฟอร์มก็ไม่ได้ทำให้การลงทุนคำแนะนำเรื่อง มันเป็นอย่างรอบคอบว่า\ควรจะทำอย่างของตัวเองค้นคว้ามา

Sitemap